Wspólne Stanowisko Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego : Stosowanie suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie. Rekomendacje dla polskich związków sportowych.

Pełna treść stanowiska: SUPLEMENTY