Część I
Autor zdjęć Bartłomiej Zborowski

Część II
Autor zdjęć Adam Nurkiewicz