Nadzieje sportu akademickiego to nowatorski projekt wspierający polskich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

W jego ramach zorganizowane zostały 2 (w październiku i listopadzie 2017) 11-dniowe obozy sportowo-aktywizujące na terenie 2 polskich miast (Wągrowiec i Wisła).

Podczas obozu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem (różnej specjalizacji)/mówcą motywacyjnym, fizjoterapeutą oraz wzięli udział w zajęciach sportowych, prezentujących różne dyscypliny sportu po to, aby zainteresować uczestników i uczestniczki projektu jedną lub kilkoma z nich. Prowadzący zajęcia pokazali w jaki sposób sport wpływa na usprawnienie oraz zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem zajęć było przekonanie uczestników i uczestniczek do dalszego uprawiania sportu i poprzez to zwiększenia swojej aktywności. Projekt przyczynił się ponadto do upowszechniania systematycznych zajęć sportowych i aktywności sportowej wśród adresatów wsparcia oraz promocji sportu w środowisku akademickim.

Polski Komitet Paraolimpijski zapewnił uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej, a także opłacił transport.

Współfinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH