ETYCZNE WARTOŚCI SPORTU: UCZCIWOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, GODNOŚĆ SPORTOWA I ISTOTA FAIR PLAY POZOSTAJĄ W SPRZECZNOŚCI Z OSZUSTWEM, JAKIM JEST DOPING.

Doping w sporcie jest to naruszenie przepisów antydopingowych. Przepisy antydopingowe tworzone są przez Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency – WADA).

W sporcie niepełnosprawnych obowiązuje ta sama lista substancji zakazanych jaka obowiązuje w sporcie osób pełnosprawnych. Jest ona publikowana przez Światową Organizację Antydopingową. Ponadto, na mocy porozumienia z Polską Agencją Antydopingową, nasi zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania Przepisów Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej (tu wersja po zmianach z 19 kwietnia 2021)

Istnieją sytuacje, gdy zawodnik ze względów zdrowotnych musi przyjmować leki. W takich przypadkach stosuje się regulacje WADA, które pozwalają na użycie konkretnych substancji, i które powinny być zgłoszone do Komitetu ds. Zwolnień TUEC na specjalnym formularzu IPC TUE – Therapeutic Use Exemption.

Odpowiedzialność za znajomość przepisów, a więc i wszystkie konsekwencje wynikające z kontroli antydopingowej spoczywają wyłącznie na zawodniku!

Przewodnik dla zawodników „Czysta gra”

Więcej informacji na stronach: