Rada Naukowa

Sport osób z niepełnosprawnościami zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, niosąc za sobą wzrost świadomości społecznej, a także rozwój badań naukowych w tym obszarze.

Poprzez powołanie Rady Naukowej, Polski Komitet Paraolimpijski (PKPar) dąży do rozwijania dialogu między Ruchem Paraolimpijskim a światem akademickim, pragnąc zapewnić dogodną i profesjonalną możliwość współpracy.

Inicjatywy podejmowane przez Radę Naukową obejmują:

  • inicjowanie i realizacja badań przynoszących korzyści dla Ruchu Paraolimpijskiego (m.in. w zakresie metodyki treningu sportowego, fizjologii wysiłku fizycznego, psychologii sportu itp.);
  • opiniowanie wniosków kierowanych do PKPar, dotyczących wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań;
  • wsparcie merytoryczne, realizacja  projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez PKPar;
  • współpraca z zagranicznymi jednostkami o podobnej specyfice (m.in. IPC Science Committee).
  • aktywne zaangażowanie w rozpowszechnianie  i promocję wiedzy z obszaru sportu osób z niepełnosprawnościami.

Rada Naukowa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego powołana została z inicjatywy Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Łukasza Szeligi, oraz dr. Piotra Urbańskiego, pracownika Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej, AWF w Poznaniu.

Do wdrożenia i realizacji inicjatywy oraz objęcia funkcji pierwszego przewodniczącego, zaproszony został były zawodnik w narciarstwie alpejskim, paraolimpijczyk, Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu – prof. dr hab. Tomasz Tasiemski.

Kontakt mailowy z radą: ppcsc@paralympic.org.pl

Więcej informacji znajdziesz w poniższych załącznikach:

Zał. 1 Regulamin Rady Naukowej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Zał. 2 Research Application