Promocja Sportu 2023
dofinansowanie plakat promocja sportu2023

W ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych pn. „Promocja Sportu” w okresie 01.06.2023 – 31.12.2023 zostaną wykonane następujące czynności dotyczące 5. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny2023: zostanie stworzony autorski skrypt do głosowania, a także przeprowadzony live streaming z wydarzenia Gali finałowej, przygotowane materiały marketingowe oraz dokumentacja filmowa i fotograficzna.

Przedmiotem 5. Plebiscytu na Sportowca Roku #Guttmanny2023 jest wyłonienie 4 zwycięzców następujących kategoriach: 1) Sportowiec 2023 roku; 2) Trener/Trenerka 2023 roku; 3) Organizacja Sportowa 2023 roku; 4) Wydarzenie Sportowe 2023 roku. Zwycięzcą Plebiscytu będzie zawodnik, który w głosowaniu Kapituły i głosowaniu internautów otrzyma najwięcej głosów. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w grudniu, podczas finału transmitowanego na żywo (live streaming) na stronie internetowej oraz YouTube Organizatora. Podczas finału nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom. Zwycięzcy otrzymają prestiżowe statuetki im. Sir Ludwiga Guttmanna twórcy ruchu paralimpijskiego. Statuetki zostały zaprojektowane przez Andrzeja Renesa, tego samego, który zaprojektował statuetki Czempionów. 

Projekt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywania barier i stereotypów. Zadanie przyczyni się do promocji dyscyplin paralimpijskich, a także paralimpijskiego sportu.

msit logo

 

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2023 roku
dofinansowanie plakat wpieranie2023

W ramach zadania publicznego „Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2023 roku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w okresie od 01.01 – 15.11.2023 realizowane jest badanie pt. „Ocena możliwości zastosowania metod analizy przestrzennej ruchu (analiza 3D) w warunkach naturalnych do optymalizacji rzutów lekkoatletycznych u zawodników kadry paralekkoatletycznej”.

Badania w ramach tego projektu zostaną przeprowadzone w trakcie zgrupowań sportowych kadry narodowej osób niepełnosprawnych w lekkoatletyce. Będą one wykonane w hali lekkoatletycznej posiadającej stanowiska do rzutów dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zawodnicy (grupa 10-15 osób) będą dysponowali własnymi siedziskami, indywidualnie dostosowanymi do ich niepełnosprawności i możliwości funkcjonalnych.

Zakłada się, że każdy zawodnik będzie uczestniczył w 3 sesjach pomiarowych we wcześniej sprecyzowanych etapach rocznego cyklu szkolenia. Po każdym etapie badań powstaną rekomendacje i zalecenia odnośnie optymalizacji techniki rzutu i dopasowania siedzisk zawodników.

Projekt realizowany jest we współpracy z Akademią Wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

msit logo
Super Trener 2023
dofinansowanie plaka super trener2023

W ramach zadania publicznego „Program Super Trener – wsparcie szkolenia zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i osób głuchych poprzez wzmocnienie kadry szkoleniowej w 2023 roku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w okresie od 01.01 – 31.12.2023 zaplanowano szereg działań mających na celu realizację określonych w programie celów.

Powyższy program ma na celu odpowiednie przygotowanie i stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, a także zapewnienie byłym członkom kadr narodowych możliwości zdobywania wiedzy oraz nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie szkolenia tych zawodników. Ważnym aspektem jest również fakt zapewnienia ciągłości procesu szkolenia poprzez współpracę aktualnych trenerów kadr narodowych z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko oraz sama wymiana doświadczeń. W ramach programu dofinansowany został udział 6 asystentów trenerów (w ramach sportów tj. lekka atletyka, szermierka na wózkach, pływanie, a także kolarstwo tandemowe) oraz 1 asystenta Sekretarza Generalnego. Ze środków pokrywany jest ich udział w poszczególnych akcjach szkoleniowych, systemie kontroli efektów potreningowych, a także doszkalanie.

msit logo

Wykaz aktualnych akcji szkoleniowych:

Szermierka na wózkach

19.06.2023        25.06.2023        Wisła, Polska                                    

06.07.2023        09.07.2023        Warszawa, Polska – Puchar Świata „Szabla Kilińskiego”   

12.08.2023        20.08.2023        Cetniewo, Polska – Zgrupowanie                              

30.08.2023        07.09.2023        Busan, Korea – Puchar Świata                    

15.09.2023        22.09.2023        Wisła, Polska – Zgrupowanie                      

01.10.2023        09.10.2023        Terni, Włochy – Mistrzostwa Świata                        

01.12.2023        09.12.2023        Tajlandia – Puchar Świata            

Kolarstwo tandemowe

05.01.2023        12.01.2023        Pruszków, Polska – Zgrupowanie               

16.01.2023        25.01.2023        Pruszków, Polska – Zgrupowanie                                              

07.04.2023        15.04.2023        Lądek Zdrój, Polska- Zgrupowanie                                       

17.04.2023        24.04.2023        Maniago – Puchar Świata                                                                        

28.04.2023        30.04.2023        Lublin, Polska – Zawody krajowe                                                          

03.05.2023        08.05.2023        Ostenda, Belgia – Puchar Świata                               

19.05.2023        21.05.2023        Lądek Zdrój, Polska – Zgrupowanie                          

09.06.2023        11.06.2023        Pruszków, Polska – Mistrzostwa Polski

20.06.2023        24.06.2023        Ostrołęka – Mistrzostwa Polski                                  

02.07.2023        14.07.2023        Zieleniec, Polska – Zgrupowanie

14.07.2023        16.07.2023        Puchov – Puchar Europy               

22.07.2023        29.07.2023        Pruszków, Polska – Zgrupowanie               

30.07.2023        13.08.2023        Glasgow, Szkocja – Mistrzostwa Świata                  

13.08.2023        20.08.2023        Rotterdam, Holandia – Mistrzostwa Europy                        

02.09.2023        03.09.2023        Poznań, Polska – Mistrzostwa Polski                        

08.09.2023        10.09.2023        Leszczyna, Polska – Mistrzostwa Polski                  

22.09.2023        24.09.2023        Zduńska Wola, Polska – Puchar Polski    

07.10.2023        15.10.2023        Lądek Zdrój, Polska – Zgrupowanie i Puchar Polski                            

15.12.2023        17.12.2023        Pruszków, Polska – Puchar Polski                                             

27.12.2023        30.12.2023        Pruszków, Polska – Zgrupowanie

Pływanie                           

12.10.2023        15.10.2023        Bydgoszcz, Polska – Zgrupowanie                                                            

30.10.2023        06.11.2023        Erzurum, Turcja – Zgrupowanie                 

01.12.2023        04.12.2023        Rotterdam, Holandia – Zawody 

Lekkoatletyka

28.01.2023        10.02.2023        Słupsk, Polska – Zgrupowanie

25.02.2023        10.03.2023        Monte Gordo, Portugalia – Zgrupowanie                                      

12.04.2023        24.04.2023        Cetniewo, Polska – Zgrupowanie

14.04.2023        27.04.2023        Słupsk, Polska – Zgrupowanie

12.05.2023        14.05.2023        Słubice, Polska – Grand Prix Polski

19.05.2023        21.05.2023        Gorzów Wlkp.,  Polska – Grand Prix Polski

17.06.2023        23.07.2023        Gorzów Wielkopolski – Zgrupowanie

23.06.2023        29.06.2023        Cetniewo, Polska-  Zgrupowanie

29.06.2023        02.07.2023        Szczecin, Polska – Mistrzostwa Polski

06.07.2023        18.07.2023        Paryż, Francja – Mistrzostwa Świata

30.08.2023        11.09.2023        Cetniewo, Polska – Zgrupowanie                              

17.09.2023        19.09.2023        Sieradz, Polska – Grand Prix Polski                           

29.09.2023        01.10.2023        Gorzów Wlkp., Polska Mistrzostwa

11.10.2023        25.10.2023        Gorzów Wlkp., Polska – Zgrupowanie

15.10.2023        28.10.2023        Cetniewo, Polska – Zgrupowanie                              

04.11.2023        18.11.2023        Słupsk, Polska – Zgrupowanie                                   

26.11.2023        08.12.2023        Cetniewo, Polska – Zgrupowanie

06.12.2023        17.12.2023        Wisła, Polska – Zgrupowanie

Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2023 roku
zrzut ekranu 2023 12 20 o 165135

W ramach zadania publicznego „Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2023 roku” w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. realizowany jest projekt zakładający wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników kadry narodowej.

Zakres zadania obejmuje wypłatę stypendiów sportowych dla 23 zawodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w kolarstwie w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., 9 zawodników kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w blind footballu w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. oraz 22 awodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w siatkówce na siedząco w okresie 01.11.2023 r. – 31.12.2023 r. Wypłata stypendiów sportowych realizowana jest w cyklu miesięcznym. 

Projekt ma na celu wspomaganie budżetu osoby trenującej na zaspokajanie własnych potrzeb, np. dodatkowe odżywki, sprzęt sportowy, dojazd na treningi, dożywianie itp. Stypendium sportowe jest ogromną motywacją do uprawiania sportu i osiągania wysokich wyników sportowych.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

msit logo
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. – ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH
dofinansowanie

Zadanie „Organizacja zajęć sekcji sportowych” obejmuje prowadzenie systematycznych zajęć w ramach poszczególnych sekcji. W ramach zadania zostanie zrealizowanych 5 sekcji sportowych. Zadanie dedykowane jest osobom z niepełnosprawnościami, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność́ i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść swój poziom sportowy. W skład jednej sekcji będzie wchodziło 10 uczestników/czek, a zajęcia prowadzić będzie 2 trenerów/instruktorów z pomocą 2 wolontariuszy. Zadanie jest częścią realizowanego przy współfinansowaniu PFRON projektu obejmującego realizację 75 sekcji sportowych, w tym 30 sekcji pływackich i 45 sekcji ukierunkowanych na inne dyscypliny sportowe na obszarze całego kraju. 

W ramach zadania dokonany zostanie wybór kadry merytorycznej zadania (trenerzy), wolontariuszy, a także ośrodków/obiektów sportowych, w których realizowane będą zajęcia, a także dokonany zostanie zakup drobnego sprzętu sportowego i specjalistycznych akcesoriów sportowych dla uczestników/czek zadania. Uczestnicy/czki oraz wolontariusze będą mieli możliwość uzyskania zwrotu poniesionych podczas dojazdu na zajęcia kosztów podroży. Każdy z uczestników/czek, trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. W ramach zadania realizowane będą przez pracowników administracyjnych PKPar kontrole wewnętrzne.

msit logo
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. – ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH
dotacja

Zadanie „Organizacja obozów sportowych” obejmuje organizację czterech obozów sportowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, podniesieniem poziomu sportowego oraz rozwijaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

W ramach zadania zostaną zorganizowanie 4 trwające 11 dni obozy, podczas których planowane są dla zawodników/czek zajęcia sportowe (m.in. lekka atletyka, elementy narciarstwa alpejskiego, tenis stołowy) w grupach. W każdym z obozów weźmie udział 30 beneficjentów i 10 osób obsługi, w tym 7 trenerów/instruktorów i 3 wolontariuszy. Realizowane zajęcia będą sprofilowane pod względem indywidualnych predyspozycji każdego z beneficjentów zależności od ich sprawności funkcjonalnej i zaawansowania sportowego.

Wnioskodawca zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, wynajem obiektów sportowych i niezbędnego sprzętu, opiekę kadry merytorycznej zadania, a także opłaci zwrot kosztu dojazdów dla zawodników i wolontariuszy. W ramach zadania zaplanowany jest także zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla zawodników/czek, niezbędnych do udziału w zajęciach.

msit logo

Niniejszy wniosek obejmuje przygotowanie i zrealizowanie 4 zadań jednostkowych:

1.           Wydawnictwo na 25-lecie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

2.           Nową stronę internetową Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

3.           Videocasty i filmy promocyjne

4.    Kampanię „Nasze twarze”

Zadanie 1

Wydawnictwo na 25-lecie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

Zadanie obejmuje stworzenie albumu fotograficznego o paralimpijczykach z ostatnich 25 lat. Przygotujemy bazę danych z informacjami o medalistach, a także materiały biograficzne oraz przegląd igrzysk paralimpijskich z ostatnich 25 lat tym samym podsumowując 25lecie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Nasza praca redakcyjna obejmie edycję tekstu i korektę. Projekt graficzny albumu będzie spójny i atrakcyjny. Wydrukujemy 2.000 egzemplarzy albomu. Promocja za pomocą social mediów i dotarcie bezpośrednie

Planujemy dotarcie do 60 tysięcy osób

Zadanie 2

Przygotowanie strony internetowej dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

Nasz projekt koncentruje się na stworzeniu nowoczesnej strony internetowej dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, która nie tylko zachwyci estetyką, ale także zapewni doskonałe doświadczenia użytkownikom także na urządzeniach mobilnych. celem jest nie tylko stworzenie strony internetowej, ale również zapewnienie unikalnego, inspirującego i dostosowanego do potrzeb użytkowników doświadczenia online, które będzie wspierać działania Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz zacieśniać więzi z publicznością.

Zostaną opracowane nowe makiety graficznych, zapewniające estetyczny i responsywny design, dostosowany do każdego urządzenia. Naszym celem jest zoptymalizowanie strony pod kątem urządzeń mobilnych, gwarantując pełną funkcjonalność i szybkie ładowanie.

Planujemy ścieżki konwersji, które pomogą użytkownikom łatwo znaleźć informacje, zainspirować ich oraz zachęcić do interakcji z treściami i działaniami Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Materiały video zostaną optymalizowane, aby zapewnić szybkie ładowanie i płynne odtwarzanie. Dodatkowo, treści tekstowe zostaną redakcyjnie usystematyzowane, zapewniając klarowność i czytelność.

Przygotujemy profesjonalne materiały fotograficzne, które będą nie tylko estetyczne, ale także zoptymalizowane pod kątem szybkiego ładowania, zapewniając wizualne bogactwo strony.

Zadbamy o skuteczne pozycjonowanie SEO, dzięki któremu strona będzie łatwo odnajdywana w wynikach wyszukiwania. Opracujemy także kreatywną kampanię, która przyciągnie uwagę dziennikarzy i użytkowników oraz zwiększy widoczność Polskiego Komitetu Paralimpijskiego w sieci.

Po dokładnych testach, strona zostanie opublikowana, dając użytkownikom możliwość eksploracji nowych zasobów online Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Wprowadzimy także strategię promocyjną, która zapewni, że strona dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców. Dotarcie szacujemy na co najmniej 100 tyś osób.

Zadanie 3

Videocasty i filmy promocyjne

Nasz zespół redakcyjny dokładnie przygotuje materiały video, począwszy od starannie opracowanych scenariuszy filmów, które ukazują niezwykłe historie sportowców niepełnosprawnych. Zapraszamy wybitnych gości, by wzbogacili nasze produkcje. Przygotowujemy także 5 inspirujących videocastów z paralimpijczykami, które rzucają światło na ich determinację i osiągnięcia.

Naszym celem jest uwiecznienie tych niezwykłych historii, dlatego nagrywamy także filmy promocyjny, który podkreśla siłę ducha i pasję tych sportowców. Nasze produkcje są emitowane zarówno w mediach, jak i telewizji, docierając do jak największej liczby widzów, by dzielić się ich niezwykłymi sukcesami i zainspirować innych.

Planowanie dotarcie co najmniej 140 tysięcy osób

Zadanie 4

Informacyjna Kampania dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego – „NASZE Twarze”

Nasz projekt to zbiór krótkich, informacyjnych filmików o sportowcach, trenerach i działaczach związanych z Polskim Komitetem Paralimpijskim. Oprócz tego, przygotujemy teksty krótkie wywiady które głębiej przybliżą ich historie i osiągnięcia. Te inspirujące treści zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych i mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Aby zwiększyć zasięg kampanii, skorzystamy z płatnych reklam w Google i Facebooku. Naszym celem jest nie tylko promowanie sportu osób z niepełnosprawnościami, ale także budowanie pozytywnych wzorców oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat ich osiągnięć i determinacji. Razem przekroczymy bariery i pokażemy, że siła ducha przewyższa wszelkie ograniczenia. Planujemy emisje co najmniej 50 filmików Szacujemy dotarcie na poziomie co najmniej 50 tysięcy osób

Współfinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Niniejszy wniosek obejmuje przygotowanie i zrealizowanie 4 zadań jednostkowych:

1.           Wydawnictwo na 25-lecie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

2.           Nową stronę internetową Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

3.           Videocasty i filmy promocyjne

4.    Kampanię „Nasze twarze”

Zadanie 1

Wydawnictwo na 25-lecie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

Zadanie obejmuje stworzenie albumu fotograficznego o paralimpijczykach z ostatnich 25 lat. Przygotujemy bazę danych z informacjami o medalistach, a także materiały biograficzne oraz przegląd igrzysk paralimpijskich z ostatnich 25 lat tym samym podsumowując 25lecie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Nasza praca redakcyjna obejmie edycję tekstu i korektę. Projekt graficzny albumu będzie spójny i atrakcyjny. Wydrukujemy 2.000 egzemplarzy albomu. Promocja za pomocą social mediów i dotarcie bezpośrednie

Planujemy dotarcie do 60 tysięcy osób

Zadanie 2

Przygotowanie strony internetowej dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

Nasz projekt koncentruje się na stworzeniu nowoczesnej strony internetowej dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, która nie tylko zachwyci estetyką, ale także zapewni doskonałe doświadczenia użytkownikom także na urządzeniach mobilnych. celem jest nie tylko stworzenie strony internetowej, ale również zapewnienie unikalnego, inspirującego i dostosowanego do potrzeb użytkowników doświadczenia online, które będzie wspierać działania Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz zacieśniać więzi z publicznością.

Zostaną opracowane nowe makiety graficznych, zapewniające estetyczny i responsywny design, dostosowany do każdego urządzenia. Naszym celem jest zoptymalizowanie strony pod kątem urządzeń mobilnych, gwarantując pełną funkcjonalność i szybkie ładowanie.

Planujemy ścieżki konwersji, które pomogą użytkownikom łatwo znaleźć informacje, zainspirować ich oraz zachęcić do interakcji z treściami i działaniami Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Materiały video zostaną optymalizowane, aby zapewnić szybkie ładowanie i płynne odtwarzanie. Dodatkowo, treści tekstowe zostaną redakcyjnie usystematyzowane, zapewniając klarowność i czytelność.

Przygotujemy profesjonalne materiały fotograficzne, które będą nie tylko estetyczne, ale także zoptymalizowane pod kątem szybkiego ładowania, zapewniając wizualne bogactwo strony.

Zadbamy o skuteczne pozycjonowanie SEO, dzięki któremu strona będzie łatwo odnajdywana w wynikach wyszukiwania. Opracujemy także kreatywną kampanię, która przyciągnie uwagę dziennikarzy i użytkowników oraz zwiększy widoczność Polskiego Komitetu Paralimpijskiego w sieci.

Po dokładnych testach, strona zostanie opublikowana, dając użytkownikom możliwość eksploracji nowych zasobów online Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Wprowadzimy także strategię promocyjną, która zapewni, że strona dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców. Dotarcie szacujemy na co najmniej 100 tyś osób.

Zadanie 3

Videocasty i filmy promocyjne

Nasz zespół redakcyjny dokładnie przygotuje materiały video, począwszy od starannie opracowanych scenariuszy filmów, które ukazują niezwykłe historie sportowców niepełnosprawnych. Zapraszamy wybitnych gości, by wzbogacili nasze produkcje. Przygotowujemy także 5 inspirujących videocastów z paralimpijczykami, które rzucają światło na ich determinację i osiągnięcia.

Naszym celem jest uwiecznienie tych niezwykłych historii, dlatego nagrywamy także filmy promocyjny, który podkreśla siłę ducha i pasję tych sportowców. Nasze produkcje są emitowane zarówno w mediach, jak i telewizji, docierając do jak największej liczby widzów, by dzielić się ich niezwykłymi sukcesami i zainspirować innych.

Planowanie dotarcie co najmniej 140 tysięcy osób

Zadanie 4

Informacyjna Kampania dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego – „NASZE Twarze”

Nasz projekt to zbiór krótkich, informacyjnych filmików o sportowcach, trenerach i działaczach związanych z Polskim Komitetem Paralimpijskim. Oprócz tego, przygotujemy teksty krótkie wywiady które głębiej przybliżą ich historie i osiągnięcia. Te inspirujące treści zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych i mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Aby zwiększyć zasięg kampanii, skorzystamy z płatnych reklam w Google i Facebooku. Naszym celem jest nie tylko promowanie sportu osób z niepełnosprawnościami, ale także budowanie pozytywnych wzorców oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat ich osiągnięć i determinacji. Razem przekroczymy bariery i pokażemy, że siła ducha przewyższa wszelkie ograniczenia. Planujemy emisje co najmniej 50 filmików Szacujemy dotarcie na poziomie co najmniej 50 tysięcy osób

Współfinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

ministerstwo rodziny i polityki spolecznej logo 2022
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2022 roku
dofinansowanie przygotowanie zawodnikow kadry narodowej 2022

W ramach zadania publicznego „Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2022 roku” w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. realizowany jest projekt zakładający wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników kadry narodowej.

Zakres zadania obejmuje wypłatę stypendiów sportowych dla 13 zawodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w kolarstwie, 20 zawodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w siatkówce na siedząco oraz 10 zawodników kadry narodowej w blind footballu. Wypłata stypendiów sportowych realizowana jest w cyklu miesięcznym.

Projekt ma na celu wspomaganie budżetu osoby trenującej na zaspokajanie własnych potrzeb, np. dodatkowe odżywki, sprzęt sportowy, dojazd na treningi, dożywianie itp. Stypendium sportowe jest ogromną motywacją do uprawiania sportu i osiągania wysokich wyników sportowych.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Super Trener 2022
19 08 2022 plakaty dofinansowanie ministerstwo

W ramach zadania publicznego „Program Super Trener – wsparcie szkolenia zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i osób głuchych poprzez wzmocnienie kadry szkoleniowej w 2022 roku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w okresie od 01.06 – 31.12.2022 zaplanowano szereg działań mających na celu realizację określonych w programie celów.

Ważną kwestię stanowi bowiem odpowiednie przygotowanie i stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, a także zapewnienie byłym członkom kadr narodowych możliwości zdobywania wiedzy oraz nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie szkolenia tych zawodników.

Ważnym aspektem jest również fakt zapewnienia ciągłości procesu szkolenia poprzez współpracę aktualnych trenerów kadr narodowych z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko oraz sama wymiana doświadczeń. Tym celom służyć ma przedmiotowy projekt i zaplanowane w ramach niego działania – akcje szkoleniowe oraz sam system kontroli efektów potreningowych, którym objęto kolarstwo tandemowe oraz szermierkę na wózkach.  

W ramach projektu dofinansowano udział Asystenta Trenera w poniższych akcjach:

Kolarstwo tandemowe:

 • 10-12.06.2022 – Puchov (Słowacja) – Puchar Europy
 • 22-24.06.2022 – Nowy Dwór Mazowiecki (Polska) – Szosowe Mistrzostwa Polski
 • 22-24.07.2022 – Zieleniec (Polska) – Zgrupowanie
 • 01-08.08.2022 – Quebec (Kanada) – Puchar Świata
 • 08-15.08.2022 – Baie-Comeau (Kanada) – Szosowe Mistrzostwa Świata
 • 02-04.09.2022 – Poznań (Polska) – Drużynowe Mistrzostwa Polski
 • 12-18.09.2022 – Lądek Zdrój (Polska) – Zgrupowanie i wyścig Puchar Polski
 • 30.09-02.10.2022 – Pruszków (Polska) – Torowe Mistrzostwa Polski
 • 10-17.10.2022 – Pruszków (Polska) – Zgrupowanie 
 • 17-23.10.2022 – Montigny-le-Bretonneux (Francja) – Torowe Mistrzostwa Świata
 • 10-13.11.2022 – Pruszków (Polska) – Konsultacja torowa
 • 18-19.11.2022 – Pruszków (Polska) – Torowy Puchar Polski I seria 
 • 25-27.11.2022 – Pruszków (Polska) – Warsztaty torowe
 • 09-11.12.2022 – Pruszków (Polska) – Warsztaty torowe
 • 16-18.12.2022 – Pruszków (Polska) – Torowy Puchar Polski II seria

Szermierka na wózkach:

 • 01-03.07.2022 – Warszawa (Polska) – Mistrzostw Polski
 • 07-10.07.2022 – Warszawa (Polska) – Puchar Świata „Szabla Kilińskiego”
 • 16-21.08.2022 – Cetniewo (Polska) – Zgrupowanie
 • 08-12.09.2022 – Wołomin (Polska) – Zgrupowanie
 • 21-25.09.2022 – Piza (Włochy) – Puchar Świata
 • 02-08.11.2022 – Wisła (Polska) – Zgrupowanie
 • 16-21.11.2022 – Eger (Węgry) – Puchar Świata
 • 29.11 – 03.12.2022 – Warszawa (Polska) – Mistrzostwa Europy

Promocja sportu 2022
dofinans promocja sportu 2022

W ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych pn. „Promocja Sportu” zostaną wykonane następujące czynności dotyczące 4. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny2022: zostanie stworzony autorski skrypt głosowania pod platformę CMS, a także przeprowadzony live streaming z wydarzenia, przygotowane materiały marketingowe oraz dokumentacja filmowa i fotograficzna.

Przedmiotem 4. Plebiscytu na Sportowca Roku #Guttmanny2022 jest wyłonienie 4 zwycięzców następujących kategoriach: 1) Sportowiec 2022 roku; 2) Trener/Trenerka 2022 roku; 3) Organizacja Sportowa 2022 roku; 4) Wydarzenie Sportowe 2022 roku. Projekt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywania barier i stereotypów. Zadanie przyczyni się do promocji dyscyplin paraolimpijskich, a także paraolimpijskiego sportu. 

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. – ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH
dofinansowanie organizacja 2022

Zadanie „Organizacja zajęć sekcji sportowych” obejmuje prowadzenie systematycznych zajęć w ramach poszczególnych sekcji. W ramach zadania zostanie zrealizowanych 5 sekcji pływackich. Zadanie dedykowane jest osobom z niepełnosprawnościami, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność́ i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść swój poziom sportowy. W skład jednej sekcji będzie wchodziło 10 uczestników/czek, a zajęcia prowadzić będzie 2 trenerów/instruktorów z pomocą 2 wolontariuszy. Zadanie jest częścią realizowanego przy współfinansowaniu PFRON projektu obejmującego realizację 60 sekcji sportowych, w tym 30 sekcji pływackich i 30 sekcji ukierunkowanych na inne dyscypliny sportowe na obszarze całego kraju.

W ramach zadania dokonany zostanie wybór kadry merytorycznej zadania (trenerzy), wolontariuszy, a także ośrodków/obiektów sportowych, w których realizowane będą zajęcia, a także dokonany zostanie zakup drobnego sprzętu sportowego i specjalistycznych akcesoriów sportowych dla uczestników/czek zadania. Uczestnicy/czki oraz wolontariusze będą mieli możliwość uzyskania zwrotu poniesionych podczas dojazdu na zajęcia kosztów podroży. Każdy z uczestników/czek, trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. W ramach zadania realizowane będą przez pracowników administracyjnych PKPar kontrole wewnętrzne.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. – ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH
dofinansowanie organizacja obozow 2022

Zadanie „Organizacja obozów sportowych” obejmuje organizację czterech obozów sportowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, podniesieniem poziomu sportowego oraz rozwijaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

W ramach zadania zostaną zorganizowanie 4 trwające 11 dni obozy, podczas których planowane są dla zawodników/czek zajęcia sportowe (m.in. lekka atletyka, elementy narciarstwa alpejskiego, tenis stołowy) w grupach. W każdym z obozów weźmie udział 30 beneficjentów i 10 osób obsługi, w tym 7 trenerów/instruktorów i 3 wolontariuszy. Realizowane zajęcia będą sprofilowane pod względem indywidualnych predyspozycji każdego z beneficjentów zależności od ich sprawności funkcjonalnej i zaawansowania sportowego.

Wnioskodawca zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, wynajem obiektów sportowych i niezbędnego sprzętu, opiekę kadry merytorycznej zadania, a także opłaci zwrot kosztu dojazdów dla zawodników i wolontariuszy. W ramach zadania zaplanowany jest także zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla zawodników/czek, niezbędnych do udziału w zajęciach.

Przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich
dofinansowanie-plakat

W ramach programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2022 roku współfinansowany jest wyjazd reprezentacji Polski na XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie do Pekinu. Zadania realizowane jest w okresie 01.01.2022 – 30.04.2022 r.

Największym i najważniejszym sportowym wydarzeniem osób z niepełnosprawnościami są igrzyska paraolimpijskie. Fundamentalnym przesłaniem ruchu paraolimpijskiego jest stworzenie możliwości współzawodnictwa osobom niepełnosprawnym na takich samych zasadach, jak osobom pełnosprawnym. Dla wielu osób niepełnosprawnych sport jest szansą otwarcia się na życie, zdobycia akceptacji w środowisku społecznym i zobaczenia świata. Startujący w igrzyskach paraolimpijskich sportowcy biją rekordy świata i dążą do perfekcji na miarę swoich – ograniczonych przez niepełnosprawność – możliwości. Wysiłek i sportowe ambicje dorównują poziomowi prezentowanemu przez sportowców pełnosprawnych.

Igrzyska paraolimpijskie organizowane są systematycznie, w cyklu czteroletnim począwszy od 1960 roku, w terminie 2-3 tygodni po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Od Igrzysk w Seulu w 1988 odbywają się na tych samych obiektach sportowych. Ruch Paraolimpijski rozwija się w świecie niezwykle dynamicznie. Rośnie poziom sportowy, padają nowe rekordy świata i rekordy paraolimpijskie. Polacy po raz pierwszy wzięli udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Heidelbergu w 1972 r.

Dziś na historyczny dorobek polskich paraolimpijczyków składa się 45 medale zdobyte podczas zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.

XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w Pekinie (Chińska Republika Ludowa) w dniach: otwarcie 4 marca, zamknięcie 13 marca 2022 r.

Program zimowych igrzysk paraolimpijskich obejmuje 6 sportów. W 4 z nich wystartują polscy sportowcy niepełnosprawni: narciarstwo biegowe, biathlon, narciarstwo alpejskie i parasnoboard.

Polski Komitet Paraolimpijski szacuje, że Reprezentacja Paraolimpijska będzie liczyć ok. 23 osób, w tym 8 zawodników w 4 sportach.

Super Trener

W ramach Programu „Super Trener – wsparcie szkolenia zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i osób głuchych poprzez wzmocnienie kadry szkoleniowej w 2021 roku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w okresie od 01.10 – 31.12.2021 zaplanowano szereg działań mających na celu realizację określonych celów.

Ważną kwestię stanowi bowiem odpowiednie przygotowanie i stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, a także zapewnienie byłym członkom kadr narodowych możliwości zdobywania wiedzy oraz nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie szkolenia tych zawodników.

Ważnym aspektem jest również fakt zapewnienia ciągłości procesu szkolenia poprzez współpracę aktualnych trenerów kadr narodowych z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko oraz sama wymiana doświadczeń. Tym celom służyć ma przedmiotowy projekt i zaplanowane w ramach niego działania – akcje szkoleniowe oraz sam system kontroli efektów potreningowych, którym objęto kolarstwo tandemowe.  

Promocja sportu osób niepełnosprawnych w 2021

W ramach zadania „Promocja sportu osób niepełnosprawnych w 2021 r. „ dofinansowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego w ramach programu rządowego pn. Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. zostaną podjęte 2 zadania jednostkowe:

Zadanie 1. Livestreaming – #Guttmanny2021 – 3. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 4 zwycięzców następujących kategoriach: 1) Sportowiec 2021 roku; 2) Trener/Trenerka 2021 roku; 3) Organizacja Sportowa 2021 roku; 4) Wydarzenie Sportowe 2021 roku. Projekt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywania barier i stereotypów. Zadanie przyczyni się do promocji dyscyplin paraolimpijskich i paraolimpijskiego sportu. 

Zadanie jednostkowe 2. Wystawa zdjęć z igrzysk paraolimpijskich w Tokio. W ramach tego zadania planowane jest zorganizowanie wystawy obejmującej od 16 do 20 (po IP w Tokio) plansz w formacie ok. 100×150 cm, druk PVC. Na wystawie zostaną zaprezentowane fotografie wykonane podczas rywalizacji polskich paraolimpijczyków na XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Planowane otwarcie wystawy odbędzie się w Warszawie podczas Finału Plebiscytu, a następnie będzie przeniesiona w inne równie atrakcyjne miejsce, dzięki czemu trafi ona do dużej liczby odbiorców.  Dysponentem Funduszu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2021 roku

W ramach zadania publicznego „Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2021 roku” w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. realizowany jest projekt zakładający wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników kadry narodowej.

Zakres zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla 20 zawodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w kolarstwie. Wypłata stypendiów sportowych realizowana jest w cyklu miesięcznym. Obejmuje aktualizację danych osobowych i zaświadczeń, zgłaszanie do ZUS i US, odprowadzanie podatku dochodowego, zaliczki miesięczne, deklaracje PIT roczne, przygotowanie przelewów bankowych, wydawanie zaświadczeń.

Projekt ma na celu wspomaganie budżetu osoby trenującej na zaspokajanie własnych potrzeb, np. dodatkowe odżywki, sprzęt sportowy, dojazd na treningi, dożywianie itp. Stypendium sportowe jest ogromną motywacją do uprawiania sportu i osiągania wysokich wyników sportowych.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z udziałem środków finansowych z budżetu państwa.

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2021 roku 

Celem projektu: „Dostosowanie ustawień rowerów szosowych i torowych oraz wzajemnej pozycji zawodników kolarstwa tandemowego pod względem aerodynamicznym” będzie określenie efektów zmian pozycji zawodników na wielkości wskaźników oporu aerodynamicznego. Badania zostaną przeprowadzone na grupie 6-8 zawodników (kobiet i/lub mężczyzn) kolarstwa tandemowego (3-4 tandemy) w konkurencjach szosowych i torowych, członków kadry narodowej. W badaniach wezmą udział zawodnicy niedowidzący, jak i ich piloci.

Badane będą współczynniki oporu aerodynamicznego w tunelu aerodynamicznym, przy różnych konfiguracjach wyposażenia kolarskiego i pozycji kolarskiej.

Na podstawie analizy literatury i konsultacji z ekspertem wytypowano dwa główne obszary badawcze

 • wzajemne ustawienie zawodników:
 • ustawienie głowy zarówno pilota jak i drugiego zawodnika
 • dobór kasków i strojów

Badania te zostaną przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym na dedykowanym stanowisku zaadaptowanym do pomiarów na rowerze tandemowym. Zakłada się, że prędkość wiatru generowana przez turbinę będzie mieściła się w zakresie 30-70km/h W przypadku każdego tandemu wykonane zostaną testy w tunelu aerodynamicznym na stanowisku dostosowanym do pomiarów na rowerze tandemowym. W zależności od specjalizacji będzie to rower szosowy i/lub torowy. Zawodnicy w trakcie badań będą miał zmieniane poszczególne elementy wyposażenia i następnie oceniany będzie wpływ zmiany na wartości oporu aerodynamicznego. Zostaną również zbadane konfiguracje wzajemnej pozycji kolarskiej dla każdego tandemu i każdego zawodnika.

Jednostką współpracującą w realizacji zadania jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. – ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Zadanie „Organizacja zajęć sekcji sportowych” obejmuje prowadzenie systematycznych zajęć w ramach poszczególnych sekcji w okresie 01.04 – 31.12.2021 r. W ramach zadania zostanie zrealizowanych 5 sekcji pływackich. Zadanie dedykowane jest osobom z niepełnosprawnościami, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność́ i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść swój poziom sportowy. W skład jednej sekcji będzie wchodziło 10 uczestników/czek, a zajęcia prowadzić będzie 2 trenerów/instruktorów z pomocą 2 wolontariuszy. Zadanie jest częścią realizowanego przy współfinansowaniu PFRON projektu obejmującego realizację 60 sekcji sportowych, w tym 30 sekcji pływackich i 30 sekcji ukierunkowanych na inne dyscypliny sportowe na obszarze całego kraju.

W ramach zadania dokonany zostanie wybór kadry merytorycznej zadania (trenerzy), wolontariuszy, a także ośrodków/obiektów sportowych, w których realizowane będą zajęcia, a także dokonany zostanie zakup drobnego sprzętu sportowego i specjalistycznych akcesoriów sportowych dla uczestników/czek zadania. Uczestnicy/czki oraz wolontariusze będą mieli możliwość uzyskania zwrotu poniesionych podczas dojazdu na zajęcia kosztów podroży. Każdy z uczestników/czek, trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. W ramach zadania realizowane będą przez pracowników administracyjnych PKPar kontrole wewnętrzne.

Planujemy organizację zajęć na terenie takich miejsc jak: Radom, Wrocław i Tarnów. Prowadzone zajęcia będą miały charakter ogólnodostępny, dający możliwość osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w szkoleniu bez względu na wiek, wykształcenie, płeć i stopień niepełnosprawności. Adresatami zadania będą osoby z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Zakłada się, że będzie to minimum 50 osób, spośród których minimum 10 stanowić będą osoby do 18. roku życia. W działaniach rekrutacyjnych planujemy skupić się głównie na osobach z niepełnosprawnościami narządu ruchu i narządu wzroku, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdyż działalność na rzecz osób z tymi grupami schorzeń jest jednym z podstawowych celów naszej organizacji (w związku ze szkoleniem osób mogących później wziąć udział w igrzyskach paraolimpijskich).

Aby organizacja zadania przyniosła zamierzone rezultaty PKPar zamierza zrealizować w ramach kosztów wykazanych w planie rzeczowo-finansowym z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynajem obiektów – m.in. hal oraz sal sportowych (wraz z niezbędnym zapleczem) do prowadzenia systematycznych zajęć.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. – ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

W ramach zadania „Organizacja obozów sportowych” w okresie 01.04 – 31.12.2021 r. została przewidziana organizacja obozów (4 zadań jednostkowych), których długość będzie trwać 11 dni (10 noclegów). Obozy przeznaczone są dla osób, które będą zainteresowane zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, nabyciem, rozwijaniem i podtrzymywaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.  Podczas nich planowane są dla zawodników/czek zajęcia sportowe (m.in. boccia, łucznictwo, lekkoatletyka) w grupach. W każdym z obozów weźmie udział 30 beneficjentów i 10 osób obsługi, w tym 4 trenerów/instruktorów, 3 osoby obsługi technicznej i 3 wolontariuszy. Podczas obozów, w których wezmą udział BO, zajęcia będą sprofilowane pod względem indywidualnych predyspozycji każdego z zawodników/czek zadania w zależności od ich sprawności funkcjonalnej i zaawansowania sportowego. W ramach zadania zaplanowany jest zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla zawodników/czek, niezbędnych do udziału w zajęciach. Wnioskodawca zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, wynajem obiektów sportowych i niezbędnego sprzętu, opiekę kadry merytorycznej zadania, a także opłaci zwrot kosztu dojazdów dla zawodników i wolontariuszy. Wszystkie działania będą poprzedzone zaangażowaniem w zadanie niezbędnego do jego realizacji personelu administracyjnego, opracowaniem wymaganej dokumentacji, rekrutacją zawodników/czek, wyborem obiektów/miejsc realizacji planowanych w ramach zadania działań, przygotowaniem odpowiednich form wsparcia oraz promocją zadania. W ramach zadania planowane są dodatkowo przez kadrę administracyjną kontrole wewnętrzne, które zostaną potwierdzone stosownymi raportami.

Zadanie jest częścią realizowanego przy współfinansowaniu PFRON projektu obejmującego realizację 108 obozów ukierunkowanych na różne dyscypliny sportowe na obszarze całego kraju. Sport jest najlepszą z aktywności i podstawą do udziału w rywalizacji sportowej. 

Realizowane obozy będą miały charakter ogólnodostępny, dający możliwość osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w szkoleniu bez względu na wiek, wykształcenie, płeć i stopień niepełnosprawności. Adresatami zadania będą osoby z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Zakłada się, że będzie to minimum 120 osób, spośród których minimum 20 stanowić będą osoby do 18. roku życia. W działaniach rekrutacyjnych planujemy skupić się głównie na osobach z niepełnosprawnościami narządu ruchu i narządu wzroku, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdyż działalność na rzecz osób z tymi grupami schorzeń jest jednym z podstawowych celów naszej organizacji (w związku ze szkoleniem osób mogących później wziąć udział w igrzyskach paraolimpijskich). 

Działania te, aby przyniosły zamierzone rezultaty, PKPar zamierza realizować w ramach kosztów wykazanych w planie rzeczowo-finansowym z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przede wszystkim na pokryciu kosztów zakwaterowania i wyżywienia zawodników i trenerów/instruktorów, a także częściowo obiektów sportowych podczas obozów. Koszty ponoszone z tego tytułu będą opłacane w odpowiedniej ilość godzin/dni do realizowanych obozów.

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych 2021

Największym i najważniejszym sportowym wydarzeniem osób z niepełnosprawnościami są igrzyska paraolimpijskie. Fundamentalnym przesłaniem ruchu paraolimpijskiego jest stworzenie możliwości współzawodnictwa osobom niepełnosprawnym na takich samych zasadach, jak osobom pełnosprawnym. Dla wielu osób niepełnosprawnych sport jest szansą otwarcia się na życie, zdobycia akceptacji w środowisku społecznym i zobaczenia świata. Startujący w igrzyskach paraolimpijskich sportowcy biją rekordy świata i dążą do perfekcji na miarę swoich – ograniczonych przez niepełnosprawność – możliwości. Wysiłek i sportowe ambicje dorównują poziomowi prezentowanemu przez sportowców pełnosprawnych.

Igrzyska paraolimpijskie organizowane są systematycznie, w cyklu  czteroletnim począwszy od 1960 roku,  w terminie  2-3 tygodni po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Od Igrzysk w Seulu w 1988 odbywają się na tych samych obiektach sportowych. Ruch Paraolimpijski rozwija się w świecie niezwykle dynamicznie. Rośnie poziom sportowy, padają nowe rekordy świata i rekordy paraolimpijskie. Polacy po raz pierwszy wzięli udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Heidelbergu w 1972 r. 

Dziś na historyczny dorobek polskich  paraolimpijczyków składa się 729 medale zdobyte podczas letnich Igrzysk Paraolimpijskich.

XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w Tokio  (Japonia) w dniach –  otwarcie 24 sierpnia, zamknięcie 5 września 2021 r. Organizatorzy przewidują  udział przeszło 4.400 sportowców  reprezentujących ponad 170  krajów z całego świata. 

Program letnich igrzysk paraolimpijskich obejmuje 22 sporty. W 12 z nich wystartują polscy sportowcy niepełnosprawni:    

kajakarstwo, kolarstwo – szosowe i torowe,  lekkoatletyka, łucznictwo, pływanie, podnoszenie ciężarów – Powerlifting, strzelectwo sportowe , szermierka na wózkach, tenis na wózkach, tenis stołowy, wioślarstwo, badminton.

Dokładnie ilościowo będzie można określić strukturę reprezentacji po zakończeniu kwalifikacji w czerwcu 2021, a ostateczny skład imienny na początku lipca 2021 r. Ostatecznie decyzja w sprawie organizacji IP ma zosta podjęta w marcu br.

Polski Komitet Paraolimpijski szacuje, że Reprezentacja Paraolimpijska będzie liczyć ok. 144 osób , w tym ok. 99  zawodników w 12 sportach.

Biuro Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zabezpieczy logistycznie udział Polskiej Reprezentacji w Igrzyskach Paraolimpijskich. Prowadzi codzienną  korespondencję z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim, Międzynarodowymi Federacjami Sportu oraz organizatorem Igrzysk. Zgodnie z obowiązującymi procedurami począwszy od lutego 2021 będą przygotowywane stosowne dokumenty rejestrujące, akredytacyjne i zgłoszeniowe do Igrzysk. Biuro PKPar zorganizuje przelot ekipy, zapewni obsługę kadry merytorycznej, ubezpieczenie NNW oraz wyposaży ekipę w stroje reprezentacyjne zakupione w 2020 r.

Wszystkie działania są i będą realizowane zgodnie z wewnętrznym harmonogramem prac oraz wytycznymi Komitetu Organizacyjnego Igrzysk. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do wyjazdu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. 

02.I-14.V.2021 – rejestracja mediów, lekarzy, elektroniczna akredytacja wszystkich potencjalnych uczestników igrzysk.

02.VIII.2021 – potwierdzanie kwalifikacji 

V-VI.2021 – Pre-DRM (wstępna rejestracja – weryfikacja danych paszportowych, klas medycznych, itp.).

VI-VIII.2021 – elektroniczne zgłoszenia sportowe, deklaracje uczestnictwa, elektroniczne zgłaszanie przelotów, bagażu , sprzętu, itd.

VII-VIII.2021 – wyposażanie reprezentacji, rejestracja strojów (wstępna weryfikacja przez IPC)

17-23.VIII.2021 – DRM – rejestracja reprezentacji w Tokio, potwierdzenie zgłoszeń sportowych. Odbiór miejsc zakwaterowania i ich przygotowanie na przyjazd reprezentacji, przygotowanie biura i inne czynności formalne Szefa Misji.

16.VIII.2021  – nominacje i pożegnanie reprezentacji w Warszawie.

16-29.VIII.2021 – wyloty do Tokio.

19-24.VIII.2021 – badania antydopingowe, aklimatyzacja, treningi.

24.VIII.2021 – Ceremonia Otwarcia IP.

25.VIII – 05.IX.2021 – Igrzyska Paraolimpijskie

05.IX.2021 – Ceremonia Zamknięcia IP.

06-08.IX.2021 – wyloty powrotne z Tokio (wyloty mogą ulec zmianie z powodów pandemicznych).

W ramach zadania publicznego „Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2019 roku” realizowanego w okresie 01-12.2019 r. zapewniono wypłatę stypendiów sportowych dla 37 zawodników/czek z różnymi schorzeniami w ramach dyscyplin: kolarstwo i piłka nożna. Wypłata ta realizowana była w cyklu miesięcznym. Aktualizowano dane osobowe, zgłaszano do ZUS i US, odprowadzano podatek dochodowy, zaliczki miesięczne, sporządzano deklarację PIT, przygotowywano i wykonywano przelewy bankowe. Założone w ramach projektu cele i rezultaty zostały osiągnięte w pełnym wymiarze tj.:

– krzewienie sportu osób z niepełnosprawnościami,

– dobre przygotowanie zawodników i zawodniczek do imprez głównych,

– ciągłość szkolenia kadry narodowej we wskazanych sportach.

Wspomaganie budżetu zawodników zostało spełnione poprzez system stypendialny motywujący do uprawiania sportu i osiągania wysokich wyników sportowych.

Zadanie współfinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu.

Projekt pn. „Gala XX- lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego” zrealizowany w dn. 01.04.2019 – 31.07.2019, był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach zadania publicznego „Promocja sportu”, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych.  W ramach realizacji projektu zostało zorganizowane wydarzenie – Gala XX-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Podane wydarzenie przyczyniło się do szerokiej promocji sportu osób z niepełnosprawnościami, poinformowaniu o jego historii, promocji dyscyplin paraolimpijskich, a przede wszystkim do propagowania uprawiania sportu i aktywności fizycznej mimo niepełnosprawności. Działanie te miały zarówno zachęcić nieaktywne osoby niepełnosprawne do rozpoczęcia rehabilitacji poprzez sport, doprowadzić do podjęcia przez nich aktywności fizycznej jak i zwiększyć świadomość wśród społeczeństwa na temat sytuacji tych że osób w Polsce.


Wydarzenie miało miejsce 10 maja 2019 roku i rozpoczęło się w godzinach wieczornych, trwało około 4 h. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, byli to przede wszystkim medaliści paraolimpijscy z ostatnich dwudziestu lat, również ich trenerzy, przedstawiciele instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, oraz działacze, którzy przez ostatnie dwie dekady promowali i tworzyli ruch paraolimpijski. Podczas wydarzenia zostały wręczone wyjątkowe statuetki, w 18 kategoriach, które były wyróżnieniem dla osób działających na rzecz promocji sportu paraolimpijskiego w ciągu ostatnich 20 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia [tutaj!]

Oraz do galerii [tutaj!]

W ramach zadania publicznego „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.” realizowanego w okresie 01.01.2018 – 30.04.2018 r. sfinansowano wyjazd reprezentacji Polski na XII Zimowe igrzyska paraolimpijskie, które odbyły się w Pjongczangu (Republika Korei) w dniach 9-18 marca 2018 r. /data otwarcia i zamknięcia igrzysk, 9 dni startowych/.

Program igrzysk objął narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, biathlon, parasnowboard, a także curling na wózkach i hokej na sledgach. Polacy wystartowali  w pierwszych trzech sportach. Z polski na igrzyska zakwalifikowało się 11 zawodników, w tym 3 przewodników. Ostatecznie, ze względu na wypadek podczas treningu, zawodnik reprezentujący parasnowboard nie mógł wystartować. W ramach zadania zrealizowano przyjazd reprezentacji do Warszawy w dniu 28.02.2018 na wręczenie nominacji z udziałem Prezydenta RP w Belwederze, a w dniu 02.03.2018 pożegnanie i wylot do Seulu. Lot powrotny całej ekipy zrealizowany został w dniu 20.03.2018. Reprezentacja paraolimpijska została wyposażona w komplety strojów z oficjalnej kolekcji olimpijskiej firmy OTCF – właściciela marki 4F. Brakujące komplety zostały dodatkowo zakupione ze środków MSiT.

Na igrzyskach brązowy medal w slalomie gigancie dla polskiej reprezentacji zdobył Igor Sikorski.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Sportu.