spotkaniamentoringowe

Paralimpijczycy to nie tylko znakomici sportowcy – swoją postawą i wytrwałością udowadniają, że niemożliwe nie istnieje i są znakomitymi wzorcami osobowymi. Właśnie dlatego z Partnerem Projektu, PKN Orlen, uruchomiliśmy w 2021 projekt Spotkań Mentoringowych. Naszym zadaniem jest dotrzeć z pozytywnym przekazem dotyczącym możliwości aktywnego i ciekawego spędzania czasu oraz osiągania wyznaczonych przez siebie celów do grup, które spełniają w społeczeństwie szczególnie potrzebną i wiążącą się z ciągłym ryzykiem role. Chcielibyśmy także, aby z oferty spotkań mentoringowych mogły skorzystać grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Medaliści paraolimpijscy w szermierce na wózkach – Adrian Castro, Stefan Makowski i Grzegorz Pluta – przeprowadzili spotkanie mentoringowe dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Inaugurujące projekt wydarzenie było okazją do prezentacji dyscypliny paraolimpijskiej, przybliżenia specyfiki rywalizacji sportowców z niepełnosprawnościami osobom pracującym na co dzień dla naszego kraju, a także wymiany cennych doświadczeń.

Spotkanie w Wołominie rozpoczęło się od wigilijnego stołu. 20 grudnia był dniem, w którym strażacy dzielili się opłatkiem ze swoimi przełożonymi oraz przedstawicielami władz lokalnych, życząc sobie spokojnych świąt, oraz tyle samo powrotów z wezwań, co wyjazdów. Już przy stole wigilijnym paraolimpijczycy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z Igrzysk. Te zawody, kumulujące cztery lata przygotowań są najważniejsze dla każdego sportowca i skupiają uwagę całego świata. Zawodnicy wspominali również Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie – ich niezwykłą energię, zaangażowanie organizatorów i niespotykane zainteresowanie publiczności, wypełniającej szczelnie halę szermierczą.

Po poczęstunku i opowieściach przyszła kolej na praktykę. Zawodnicy zaprezentowali walkę na szpady, a chętnym dali – po odpowiednim przeszkoleniu i z zabezpieczeniem – spróbować swoich sił w szermierce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również – przywiezione przez Adriana Castro – medale paraolimpijskie z Rio de Janeiro oraz Tokio.

Na zaproszenie władz powiatu wyszkowskiego gościem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Wyszkowie był mistrz paralimpijski z Londynu i Rio de Janeiro, parakolarz Rafał Wilk. Razem z nim obecni na spotkaniu byli przedstawiciele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, m.in. Sekretarze Generalna Paulina Malinowska-Kowalczyk. Spotkanie poprowadził wicestarosta wyszkowski Leszek Marszał.

Spotkanie, choć z ogromną publicznością złożoną z uczniów Ośrodka oraz mieszkańców Wyszkowa i okolic, odbyło się w niemal rodzinnej atmosferze. Uczestnicy w ogromnym skupieniu wysłuchali całego spotkania, które zaczęło się od wystąpienia Sekretarz Generalnej Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk, prezentującej działalność Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Później scenę przejął Rafał Wilk. Rozmowę z nim, która dotyczyła historii życia i kariery paralimpijczyka przeprowadził wicestarosta Leszek Marszał. Gospodarz spotkania był niezwykle gruntownie przygotowany do rozmowy – przeczytał aż 70 wywiadów przeprowadzonych z naszym mistrzem. Elementem spotkania była też prezentacja filmu „Człowiek ze stali”, oraz przygotowana przez uczniów prezentacja o karierze Rafała Wilka.

W ramach spotkań mentoringowych odwiedziliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. Gościem był Łukasz Szeliga Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, propagator sportu wśród osób z niepełnosprawnościami, sportowiec, trener i reprezentant Polski na igrzyskach paralimpijskich. 

Podczas spotkania z uczniami Łukasz Szeliga podzielił się osobistą historią, opowiedział o swojej drodze do sukcesu, napotykanych przeciwnościach oraz tym jak sobie z nimi radził. Mocno wybrzmiało przesłanie, że każdy człowiek ma potencjał do osiągania wielkich rzecz, o ile tego chce. To właśnie determinacja, praca oraz wsparcie otoczenia prowadzą do realizacji marzeń. Zaznaczył, że nie zna lepszej i skuteczniejszej rehabilitacji niż sport, dzięki niemu można być sprawniejszym, a co za tym idzie bardziej samodzielnym w codziennym życiu, pomaga też realizować się społecznie i towarzysko.

Spotkanie miało charakter motywacyjny i wspierający, a młodzież z autentycznym zainteresowaniem w nim uczestniczyła. Łukasz Szeliga docenił bogatą sportową historię Ośrodka w Busku-Zdroju, którego uczniowie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zdobywali szereg medali na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata w takich dyscyplinach jak: łucznictwo, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka, narciarstwoe klasyczne zjazdowe czy siatkówka na siedząco, uczestniczyli również w Igrzyskach Paralimpijskich. 

Regulamin przeprowadzania zajęć z paraolimpijczykami – „Spotkanie mentoringowe”

Niniejszy regulamin określa zasady ogólnopolskiego projektu społecznego „Spotkania mentoringowe” (dalej jako: „Projekt”) organizowanego przez Polski Komitet Paraolimpijski (dalej jako: „PKPar”), współfinansowanego ze środków Sponsora Strategicznego PKPar – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: „Orlen”).

 1. Celem Projektu jest zachęcenie różnych grup społecznych do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia, promocja i propagowanie sportu paraolimpijskiego oraz zakorzenienie postaw społecznej odpowiedzialności wśród społeczeństwa. 
 2. Projekt skierowany jest przede wszystkim do różnych grup społecznych (dalej jako: „uczestnicy”). 
 3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
 4. Ideą projektu jest organizowanie spotkań paraolimpijczyków z daną grupą społeczną w placówkach integracyjnych, społecznych oraz edukacyjnych. 
 5. W ramach spotkań określonych w pkt. 4 paraolimpijczycy przeprowadzają zajęcia odpowiednie dla dyscyplin sportowych, które reprezentują. 
 6. Harmonogram i tryb organizacji i przeprowadzania zajęć ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby oraz charakterystyki danej grupy społecznej. 
 7. Przeprowadzane zajęcia podzielone są na dwie części:
 1. Część teoretyczna – obejmuje spotkania motywacyjne z określoną grupą społeczną na których sportowcy ubrani w barwy narodowe lub klubowe opowiadają o trenowanej przez nich dyscyplinie sportowej,
 2. Część praktyczna – obejmuje przeprowadzenie treningu charakterystycznego dla danej dyscypliny sportowej prezentowanej przez paraolimpijczyka. 
 1. Podmiot zainteresowany wzięciem udziału w Projekcie (dalej jako: „Strona zgłaszająca”) zobowiązany jest do przesłania zbiorczo w formie skanu wymaganych dokumentów zamieszczonych na stronie głównej: https://paralympic.org.pl/projekty/spotkania-mentoringowe/ w zakładce: „Spotkania mentoringowe”, najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed planowanymi zajęciami poprzez formularz online znajdujący się na ww. stronie internetowej.  
 2. Miejsce i czas realizacji projektu będzie każdorazowo uzgadniane z należytym wyprzedzeniem ze Stroną zgłaszającą. 
 3. Strona zgłaszająca jest zobowiązana do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, która zagwarantuje możliwość przeprowadzenia zajęć we wcześniej wyznaczonym do tego miejscu. Zgodnie m.in. z kryteriami określonymi w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 4. W ramach Projektu Strona Zgłaszająca zobowiązana jest do zapewnienia przestrzeni promocyjnej umożliwiającej rozstawienie w należyty sposób nośników reklamowych dotyczących zajęć „Spotkania mentoringowe” zawierających logotyp kompozytowy PKPar/PKN Orlen S.A. m.in. takich jak rollup. 
 5. Strona Zgłaszająca zobowiązuje się do wykonania i przesłania materiałów zdjęciowych, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu projektu na adres e-mail: marketing@paralympic.org.pl.
 6. Na materiale zdjęciowym, o którym mowa w pkt. 12 powinni znajdować się uczestnicy Projektu, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, Paraolimpijczyk oraz nośniki reklamowe z widocznymi logotypami PKPar/PKN Orlen S.A.
 7. Strona Zgłaszająca zobowiązuje się do udzielenia licencji niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo na korzystanie z materiału zdjęciowego, o którym mowa w pkt 12 i 13 Regulaminu. 
 8. Materiał zdjęciowy może być wykorzystywany na następujących polach eksploatacji:
 1. zamieszczenie materiału na stronie internetowej PKPar (www.paralympic.org.pl) oraz na fanpage’ach PKPar na portalach społecznościowych Facebook i Instagram,
 2. przekazanie zdjęć w raportach do sponsora PKPar – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku,
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 1. Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu jego danych osobowych przekazanych za pomocą formularza „WF z paraolimpijczykiem”, zawartymi w Polityce prywatności dostępnej do pobrania na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/spotkania-mentoringowe/
 2. PKPar zobowiązuje się do przekazania „starter-packów” z logotypem kompozytowym PKPar/PKN Orlen S.A. dla uczestników zajęć. 
 3. Kwestie związane z wysyłką oraz odbiorem materiałów marketingowych dotyczących Projektu ustalana będzie indywidualnie poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie PKPar. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga PKPar. 
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.