Dane teleadresowe

Polski Komitet Paralimpijski
ul. Konwiktorska 9 lok. 2,
00-216 Warszawa

NIP 5262358030

Biuro

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, Warszawa
tel.: +48 22 824 08 72
fax.: +48 22 824 08 71
biuro@paralympic.org.pl

Inspektor Ochrony Danych
Monika Kacprzak
iod@paralympic.org.pl

Biuro prasowe

Polski Komitet Paralimpijski
ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa
+48 22 824 08 72
biuroprasowe@paralympic.org.pl

Informacje na temat przetwarzania przez Polski Komitet Paralimpijski danych osobowych
zawartych w korespondencji e-mai dostępne są na stronie: https://paralympic.org.pl/klauzula-
informacyjna/
.