pkpar logo pl kolor v

Polski Komitet Paralimpijski („PKPar”), jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności związanej z realizacją celów i zadań ruchu paralimpijskiego oraz zajmujących się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu niepełnosprawnych. 


PAMIĘTAJ!

PKPar jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania polskiego sportu osób niepełnosprawnych w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim oraz wobec narodowych komitetów paralimpijskich. 

Polski Komitet Paralimpijski jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania symboliki paralimpijskiej oraz nazw Igrzyska Paralimpijskie i Komitet Paralimpijski. 

Wykorzystywanie symboliki paralimpijskiej w Polsce wymaga zgody PKPar.