W ramach zadania publicznego „Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2020 roku” w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. realizowany jest projekt zakładający wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników kadry narodowej.

Zakres zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla 34 zawodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w LA oraz 16 zawodników/czek kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w kolarstwie. Wypłata stypendiów sportowych realizowana jest w cyklu miesięcznym. Obejmuje aktualizację danych osobowych i zaświadczeń, zgłaszanie do ZUS i US, odprowadzanie podatku dochodowego, zaliczki miesięczne, deklaracje PIT roczne, przygotowanie przelewów bankowych, wydawanie zaświadczeń.

Projekt ma na celu wspomaganie budżetu osoby trenującej na zaspokajanie własnych potrzeb, np. dodatkowe odżywki, sprzęt sportowy, dojazd na treningi, dożywianie itp. Stypendium sportowe jest ogromną motywacją do uprawiania sportu i osiągania wysokich wyników sportowych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu.