Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 20-28.03.2021 r.,

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 106/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1„INTERTRANS” Mariusz KłusakUsługa hotelowa Usługa gastronomiczna Wynajem obiektów sportowych20-28.03.2021Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.