W tej kategorii znajdują się zapytania ofertowe
27 września 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 09.10.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

Postępowanie z dnia 19 września 2017 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

W Kaliszu:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

we Wrocławiu:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu
Cena 100%
2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Cena 100%
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: