Informacje o Polskim Komitecie Paraolimpijskim
Polski Komitet Paraolimpijski

Polski Komitet Paraolimpijski logo miniatura

Polski Komitet Paraolimpijski (PKPar) został powołany w 1998 r. Wyznacza on działania podejmowane przez Ruch Paraolimpijski w Polsce oraz nimi kieruje. Realizując swoje cele, współdziała z organizacjami kultury fizycznej, organizacjami młodzieżowymi, związkami sportowymi oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Zarząd:
Łukasz Szeliga Prezes Zarządu
Eugeniusz Grabowski Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Nowicki Wiceprezes Zarządu
Jerzy Jankowski Członek Prezydium Zarządu
Zenon Jaszczur Członek Prezydium Zarządu
Mariusz Oliwa Członek Prezydium Zarządu
Romuald Schmidt Członek Prezydium Zarządu
Beata Dobak-Urbańska Członek Zarządu
Piotr Szymala Członek Zarządu
Bogusław Szczepański Członek Zarządu
Tomasz Woźny Członek Zarządu
Danuta Tarnawska Członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
Bożena Tatarczak Przewodniczący
Andrzej Ofczyński Wiceprzewodniczący
Dariusz Mosakowski Sekretarz

Sponsor Strategiczny:

PKN Orlen

www.orlen.pl

Partner Generalny:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

www.msport.gov.pl

www.pfron.org.pl

Cele i misja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
  • propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paraolimpizmu,
  • współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób z niepełnosprawnościami, szczególnie sportu paraolimpijskiego w Polsce,
  • reprezentowanie polskiego sportu w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim oraz wobec narodowych komitetów paraolimpijskich,
  • przygotowywanie i uczestnictwo polskiej reprezentacji narodowej w Igrzyskach Paraolimpijskich,
  • wykonywanie zadań wynikających z postanowień Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz zadań zlecanych przez Władze Państwa.

Do pobrania:

Statut PKPar 24.05.2017

Etyczne wartości sportu: uczciwość, solidarność, godność sportowa i istota fair play pozostają w sprzeczności z oszustwem, jakim jest doping.

Doping w sporcie jest to naruszenie przepisów antydopingowych. Przepisy antydopingowe tworzone są przez Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency – WADA).

W sporcie niepełnosprawnych obowiązuje ta sama lista substancji zakazanych Prohibited List 2017 jaka obowiązuje w sporcie osób pełnosprawnych. Jest ona publikowana przez Światową Organizację Anty-Dopingową.

Istnieją sytuacje, gdy zawodnik ze względów zdrowotnych musi przyjmować leki. W takich przypadkach stosuje się regulacje WADA, które pozwalają na użycie konkretnych substancji, i które powinny być zgłoszone do Komitetu ds. Zwolnień TUEC na specjalnym formularzu IPC TUE – Therapeutic Use Exemption tłumaczenie druku IPC TUE.

Odpowiedzialność za znajomość przepisów, a więc i wszystkie konsekwencje wynikające z kontroli antydopingowej spoczywają wyłącznie na zawodniku!

Przewodnik dla zawodników „Czysta gra”

Więcej informacji na stronach: