Komitet Paraolimpijski znalazł się w elitarnym gronie beneficjentów programu Erasmus +Sport – w 2020 roku będzie gospodarzem Europejskich Zawodów w Zimowych Sportach Paraolimpijskich: European Winter Para Sports Event, Poland 2020.

Motto wydarzenia: „Jeden sport – jedna Europa – jedno marzenie” – podkreśla główny cel przedsięwzięcia – umożliwienie sportowcom z niepełnosprawnościami w różnym wieku i na różnym poziome sportowym wzięcia aktywnego udziału w dużym, multi-sportowym wydarzeniu.

Wydarzenie organizuje Polski Komitet Paraolimpijski w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku w centrach sportów zimowych – Czarnej Górze i Dusznikach Zdrój i jest to pierwsza tego typu w Europie, niekomercyjna impreza sportowa w sportach zimowych dla niepełnosprawnych sportowców. Spodziewamy się ok. 300 uczestników, w tym ok. 150 niepełnosprawnych sportowców w różnym wieku i na różnym poziomie sportowym z co najmniej 12 krajów Europy. Wezmą oni udział w rywalizacji w czterech konkurencjach sportów zimowych – para-narciarstwie alpejskim, para-snowboardzie, para-narciarstwie biegowym i para-biatlonie.

European Winter Para Sports Event, Poland 2020 jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ Sport: niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe. Zwycięstwo podczas zawodów jest tu tak samo ważne, jak promocja integracji społecznej, włączania przez sport do aktywności fizycznej i wolontariatu, nabywanie wiedzy nt. sportu oraz wzmacnianie motywacji i inspiracji do jego uprawiania. Rezultatem wydarzenia będzie m. in. stworzenie sieci wzajemnej współpracy między europejskimi Komitetami Paraolimpijskimi w celu dalszego wzmacniania i promocji zimowych para sportów w Europie. Rywalizacja sportowa zostanie wzbogacona o program edukacyjny: seminarium i warsztaty nt. „Systemu klasyfikacji medycznej” oraz „Edukacji antydopingowej”. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym będą również „Inspiracyjne i motywacyjne spotkania z Paraolimpijczykami”, wzmacniające motywację do uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Dzięki programowi Erasmus+Sport od 2014 roku wspierane są inicjatywy związane ze sportem. Co roku EACEA – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej otrzymuje kilkaset aplikacji z kilkudziesięciu krajów o dofinansowanie różnorodnych działań pro-sportowych. Priorytetem programów Erasmus musi być m.in społeczne włączanie przez sport oraz wzmacnianie wolontariatu. W najbardziej prestiżowym, trudnym w aplikowaniu konkursie na organizację „Europejskich zawodów sportowych Non for profit” Komisja przyznaje co roku zaledwie 10-12 grantów ( łącznie od 2014 roku było ich 65) . W elitarnym gronie beneficjentów konkursu znalazł nasz kraj z „Europejskimi Zawodami w Zimowych Sportach Paraolimpijskich” organizowanymi przez Polski Komitet Paraolimpijski .

https://erasmusplus.org.pl/kontakt/projekty-centralne-i-sport/

http://www.erasmus.org.pl/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_pl

Kontakt:

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

+48 22 824 08 72

+48 606 309 280

http://www.paralympic.org.pl

biuroprasowe@paralympic.org.pl