STRONA GŁÓWNA > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://paralympic.org.pl, dalej jako „Strona”.

IINFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl, dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mai: iod@paralympic.org.pl.
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Cele i podstawy prawne

1. Formularz „NAPISZ DO NAS”

Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza „NAPISZ DO NAS” będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przysłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze zapytania Użytkownika oraz dalszym prowadzeniu korespondencji w związku z zapytaniem  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

2. Formularz Zgłoszeniowy – SPOTKANIE MENTORINGOWE

Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszenia dotyczącego chęci realizacji projektu „Spotkanie mentoringowe”. Dane obowiązkowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obsługa i odpowiedź na przesłane przez Użytkownika zgłoszenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli Użytkownik poda za pomocą formularza więcej danych, które nie są obowiązkowe, a które np. ułatwią i przyspieszą kontakt (np. nr telefonu), to podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez czynne działanie tzn. dobrowolne wpisanie danych w formularz.

3. Formularz Zgłoszeniowy – WF z PARALIMPIJCZYKIEM

Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszenia dotyczącego chęci realizacji projektu „WF z Paralimpijczykiem”. Dane obowiązkowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obsługa i odpowiedź na przesłane przez Użytkownika zgłoszenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli Użytkownik poda za pomocą formularza więcej danych, które nie są obowiązkowe, a które np. ułatwią i przyspieszą kontakt (np. nr telefonu), to podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez czynne działanie tzn. dobrowolne wpisanie danych w formularz.

4. Formularz „WNIOSEK O PATRONAT”

Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza WNIOSEK O PATRONAT będą przetwarzane w celu przyjęcia, rozpatrzenia i obsługi wniosku o przyznanie patronatu.  Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze wniosku w tym prowadzenie korespondencji w związku z wnioskiem o patronat i jego przyznaniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania, nie będziemy mogli rozpatrzyć złożonego wniosku.

III. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

IV. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przekazane za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do ostatecznego załatwienia sprawy, w ramach której Użytkownik zgłasza się do Administratora lub
 • do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) lub
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie danych było oparte na zgodzie Użytkownika).

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą (art. 20 RODO),
 • prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO),
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Żądania dotyczące powyższych uprawnień, Użytkownik może składać:

 • w formie pisemnej na adres siedziby Administratora:  Polski Komitet Paralimpijski, ul.  Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa lub
 • elektronicznie na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG i PROFILOWANIE

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie poddaje danych profilowaniu.

VII.PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

2. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony (cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę).

3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (zarówno plików cookies Administratora jak i plików cookies podmiotów trzecich). W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że wszystkie pliki cookies (Administratora i podmiotów trzecich) mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Przeglądarka Mozilla FireFox
 2. Przeglądarka Chrome
 3. Przeglądarka Safari
 4. Przeglądarka Opera

4. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich.

a. Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, Google i YouTube, LinkedIn.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy na Stronie, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Stronę do profili społecznościowych PKPar na danych portalach.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym lub na koncie Google, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

b. Pliki z Youtube

Na Stronie istnieje możliwość odtworzenia plików z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies serwisu YouTube. Szczegóły dotyczące wykorzystywania przez Google – właściciela serwisu YouTube informacji pochodzących z plików cookies dostępne są w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

5. Logi serwera

Użytkowanie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://paralympic.org.pl.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.