Zapytania Ofertowe

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 73/2020

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 73/2020 z dnia 17.06.2020 r. dotyczącego prowadzenia sekcji sportowych uprzejmie informujemy, co następuje:

Zapytanie ofertowe zmienia brzmienie we fragmencie punktu 9 z:
„Tarnów:

  • Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 2-5 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r., zgodnie
    z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.
  • Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 2-5 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.”

na:
„Tarnów:

  • Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 2-5 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r., zgodnie
    z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.
  • Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 2-5 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.”