STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 13.03.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 14.03.2020 r. do 23.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

  1. Postępowanie nr 68/2020 z dnia 05.03.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Usługi z zakresu logopedii, edukacji Elżbieta Fronckiewicz-Nowak Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 14-23.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Tomasz Woźny Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 14-23.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Sylwester Flis Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 14-23.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Małgorzata Szulfer Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 14-23.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
5 Alicja Mucharska Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 14-23.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
6 Aneta Rękas-Woźna Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 14-23.03.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.