STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.01.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 19-24.01.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 1/2020 z dnia 06.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 19-24.01.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt