STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 13.12.2019 r. do 15.12.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 263/2019 z dnia 04.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Janusz Kozak Sport Zdrowie Aktywność Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 13-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Marian Kosider Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 13-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Joanna Bauerfeind Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 13-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Krzysztof Skibiński Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 13-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Agnieszka Zuszek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 13-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.