STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 63/2022 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 63/2022 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 63/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
 „Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopausługa hotelowa
usługa gastronomiczna 
wynajem obiektów sportowych  
13-15.01.2022Koszt oferty100,00 pkt
 Kaipol Kai Xuusługa hotelowa
usługa gastronomiczna
wynajem obiektów sportowych
08-21.01.2022,
23-28.01.2022
Koszt oferty100,00 pkt
 Arena Pruszkówusługa hotelowa
wynajem obiektów
08-12.01.2022Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.