STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Polski Komitet Paraolimpijski nagrodzony Super Lodołamaczem 2016!
Aktualności

Polski Komitet Paraolimpijski nagrodzony Super Lodołamaczem 2016!

Polski Komitet Paraolimpijski nagrodzony Super Lodołamaczem 2016 za „kształtowanie poprzez sport siły do zmagania się z przeciwnościami losu”. Celem konkursu jest docenienie osób i instytucji wyróżniających się wrażliwością społeczną, a wiodącą ideą – przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, integracja i tworzenie szans na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Statuetki Lodołamaczy otrzymały firmy, instytucje i osoby działające na rzecz aktywizacji i pracy osób z niepełnosprawnościami.

superlodolamacz
fot. IAR/ Łukasz Kowalski

Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że wszyscy uczestnicy konkursu są zwycięzcami – niezależnie od tego, czy zostali nagrodzeni – ale szczególne słowa uznania miała dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Doceniła to, że organizacja od początku swojego działania realizuje misję krzewienia idei olimpijskiej z zaangażowaniem godnym podziwu. „Między innymi dzięki Państwa wysiłkom nasi wspaniali sportowcy przywieźli aż 39 medali: 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. Marzymy o tym, aby wszyscy nasi sportowcy osiągali takie sukcesy” – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Jak zaznaczyła, objęła konkurs Lodołamacze patronatem, zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest upowszechnienie w społeczeństwie wrażliwości wobec osób z niepełnosprawnościami. „Jestem głęboko przekonana, że konkurs Lodołamacze przyczynia się do pogłębiania świadomości o ich sytuacji i potrzebach. Poza tym promuje właściwe wzorce i postawy godne naśladowania” – powiedziała małżonka prezydenta.

Jak dodała, bardzo cieszy fakt, że coraz więcej podmiotów zgłasza się do konkursu. Podziękowała też uczestnikom i organizatorom za wysiłki na rzecz tego, aby nasz kraj stał się przyjazny i dostępny dla wszystkich. „Abyśmy nie ustawali w wysiłkach, by żadna osoba, którą dotknęły trudności losowe, nie była wykluczana ani marginalizowana, bo tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć o sobie, że jesteśmy społeczeństwem otwartym i nowoczesnym” – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Nagrody rozdzielono w trzech kategoriach: „Zatrudnienie chronione”, „Otwarty rynek pracy” i „Instytucja”. Przyznano także statuetki „Lodołamacz Specjalny” i „Super Lodołamacz” dla osób i instytucji o wybitnych dokonaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród wyróżnionych instytucji znalazł się Urząd Miasta w Koninie za tworzenie spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Statuetkę Lodołamacz Specjalny otrzymała Martyna Wojciechowska, za działalność fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.

Jak informują organizatorzy konkursu Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Lodołamacze to osoby, firmy i instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów ludzi z niepełnosprawnościami, tworzą dla nich dobre warunki pracy i swoją postawą udowadniają, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest elementem budowania sukcesu firmy. Jednocześnie pokazują, że takie osoby mogą być doskonałymi, zaangażowanymi pracownikami.

Źródło: IAR