STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Wybór najkorzystniejszej oferty nr 40/2022
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty nr 40/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”

  1. Postępowanie nr 40/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Kolbuszowa, Basen Fregata Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Drzwi” Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Forma Studio Fitness Bogusław Orliński Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim Wynajem obiektów sportowych 01.07.2022-31.03.2023 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.