STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Wybór najkorzystniejszej oferty nr. 161/2021
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty nr. 161/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”

  1. Postępowanie nr 161/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj” Wynajem obiektów sportowych 01.10.2021-31.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Miasto Żywiec w imieniu którego działa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu Wynajem obiektów sportowych 01.10.2021-31.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.