STRONA GŁÓWNA > Wybór najkorzystniejszej oferty 24/2022
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty 24/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”oraz „Sport dla Wszystkich! 2021”

  1. Postępowanie nr 24/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 AQUA-SPORT 1.1-1.3 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
2 REKREACJA I SPORT WOJCIECH RYNKIEWICZ 2.1-2.6 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
3 AQUA-SPORT 3.1-3.4 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
4 AQUA-SPORT 4.1-4.9 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
5 AQUA-SPORT 5.1-5.11 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
6 REKREACJA I SPORT WOJCIECH RYNKIEWICZ 6.1 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
7 REKREACJA I SPORT WOJCIECH RYNKIEWICZ 7.1-7.2 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
8 REKREACJA I SPORT WOJCIECH RYNKIEWICZ 8.1-8.2 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
9 REKREACJA I SPORT WOJCIECH RYNKIEWICZ 9.1-9.4 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
10 KAIPOL SP. Z O.O. 10.1 Do 15.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.