STRONA GŁÓWNA > Bez kategorii > „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku” – Przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich
Bez kategorii

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku” – Przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich

fot. Bartłomiej Zborowski, Tokyo2020

Największym i najważniejszym sportowym wydarzeniem osób z niepełnosprawnościami są igrzyska paraolimpijskie. Fundamentalnym przesłaniem ruchu paraolimpijskiego jest stworzenie możliwości współzawodnictwa osobom niepełnosprawnym na takich samych zasadach, jak osobom pełnosprawnym. Dla wielu osób niepełnosprawnych sport jest szansą otwarcia się na życie, zdobycia akceptacji w środowisku społecznym i zobaczenia świata. Startujący w igrzyskach paraolimpijskich sportowcy biją rekordy świata i dążą do perfekcji na miarę swoich – ograniczonych przez niepełnosprawność – możliwości. Wysiłek i sportowe ambicje dorównują poziomowi prezentowanemu przez sportowców pełnosprawnych.

Igrzyska paraolimpijskie organizowane są systematycznie, w cyklu  czteroletnim począwszy od 1960 roku,  w terminie  2-3 tygodni po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Od Igrzysk w Seulu w 1988 odbywają się na tych samych obiektach sportowych. Ruch Paraolimpijski rozwija się w świecie niezwykle dynamicznie. Rośnie poziom sportowy, padają nowe rekordy świata i rekordy paraolimpijskie. Polacy po raz pierwszy wzięli udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Heidelbergu w 1972 r. 

Dziś na historyczny dorobek polskich  paraolimpijczyków składa się 729 medale zdobyte podczas letnich Igrzysk Paraolimpijskich.

XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w Tokio  (Japonia) w dniach –  otwarcie 24 sierpnia, zamknięcie 5 września 2021 r. Organizatorzy przewidują  udział przeszło 4.400 sportowców  reprezentujących ponad 170  krajów z całego świata. 

Program letnich igrzysk paraolimpijskich obejmuje 22 sporty. W 12 z nich wystartują polscy sportowcy niepełnosprawni:    

kajakarstwo, kolarstwo – szosowe i torowe,  lekkoatletyka, łucznictwo, pływanie, podnoszenie ciężarów – Powerlifting, strzelectwo sportowe , szermierka na wózkach, tenis na wózkach, tenis stołowy, wioślarstwo, badminton.

Dokładnie ilościowo będzie można określić strukturę reprezentacji po zakończeniu kwalifikacji w czerwcu 2021, a ostateczny skład imienny na początku lipca 2021 r. Ostatecznie decyzja w sprawie organizacji IP ma zosta podjęta w marcu br.

Polski Komitet Paraolimpijski szacuje, że Reprezentacja Paraolimpijska będzie liczyć ok. 144 osób , w tym ok. 99  zawodników w 12 sportach.

Biuro Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zabezpieczy logistycznie udział Polskiej Reprezentacji w Igrzyskach Paraolimpijskich. Prowadzi codzienną  korespondencję z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim, Międzynarodowymi Federacjami Sportu oraz organizatorem Igrzysk. Zgodnie z obowiązującymi procedurami począwszy od lutego 2021 będą przygotowywane stosowne dokumenty rejestrujące, akredytacyjne i zgłoszeniowe do Igrzysk. Biuro PKPar zorganizuje przelot ekipy, zapewni obsługę kadry merytorycznej, ubezpieczenie NNW oraz wyposaży ekipę w stroje reprezentacyjne zakupione w 2020 r.

Wszystkie działania są i będą realizowane zgodnie z wewnętrznym harmonogramem prac oraz wytycznymi Komitetu Organizacyjnego Igrzysk. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do wyjazdu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. 

02.I-14.V.2021 – rejestracja mediów, lekarzy, elektroniczna akredytacja wszystkich potencjalnych uczestników igrzysk.

02.VIII.2021 – potwierdzanie kwalifikacji 

V-VI.2021 – Pre-DRM (wstępna rejestracja – weryfikacja danych paszportowych, klas medycznych, itp.).

VI-VIII.2021 – elektroniczne zgłoszenia sportowe, deklaracje uczestnictwa, elektroniczne zgłaszanie przelotów, bagażu , sprzętu, itd.

VII-VIII.2021 – wyposażanie reprezentacji, rejestracja strojów (wstępna weryfikacja przez IPC)

17-23.VIII.2021 – DRM – rejestracja reprezentacji w Tokio, potwierdzenie zgłoszeń sportowych. Odbiór miejsc zakwaterowania i ich przygotowanie na przyjazd reprezentacji, przygotowanie biura i inne czynności formalne Szefa Misji.

16.VIII.2021  – nominacje i pożegnanie reprezentacji w Warszawie.

16-29.VIII.2021 – wyloty do Tokio.

19-24.VIII.2021 – badania antydopingowe, aklimatyzacja, treningi.

24.VIII.2021 – Ceremonia Otwarcia IP.

25.VIII – 05.IX.2021 – Igrzyska Paraolimpijskie

05.IX.2021 – Ceremonia Zamknięcia IP.

06-08.IX.2021 – wyloty powrotne z Tokio (wyloty mogą ulec zmianie z powodów pandemicznych).