STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Sprostowanie do zapytania nr 44/2022
Zapytania Ofertowe

Sprostowanie do zapytania nr 44/2022

SPROSTOWANIE do zapytania ofertowego nr 44/2022

dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”.

 

 Do części „Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania” dodano jedną sekcję pływacką : Bieruń I, 200 godzin.

Do sprostowania dołączono poprawiony formularz nr 1.

W przypadku osób odpowiadających na ofertę w pozostałym zakresie akceptowany będzie załącznik nr 1 w formie sprzed zmian. 

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.