Zapytania Ofertowe

Sprostowanie do zapytań: 136/2021 oraz 137/2021

Uprzejmie informujemy, co następuje.

W zapytaniu ofertowym nr 136/2021 dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów prowadzących zajęcia oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”wprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia  ppkt. 2) otrzymuje brzmienie

„2) w terminie: 1-14.07.2021 r. (warsztaty parapływackie), na terenie: województwa kujawsko-pomorskiego, przez:

  • 1 fizjoterapeutę w liczbie średnio 104 godzin łącznie (wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik poprawiony nr 1.

W zapytaniu ofertowym nr 137/2021 dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021” wprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie

„2. Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami:

1) w terminie: 1-14.07.2021 r. (…),”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik poprawiony nr 1.