STRONA GŁÓWNA > Aktualności > REKRUTACJA ZAKOŃCZONA! Poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowiska: Manager ds. marketingu i Specjalista ds. marketingu i promocji
Aktualności

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA! Poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowiska: Manager ds. marketingu i Specjalista ds. marketingu i promocji

Polski Komitet Paraolimpijski poszukuje Kandydatów/Kandydatek na stanowiska:

  1. Manager ds. marketingu i promocji

Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie:

•               pozyskiwanie i podtrzymywanie relacji z partnerami/sponsorami,

•               planowanie, nadzór i prowadzenie projektów z obszaru marketingu i promocji,

•               nadzór nad przygotowywanymi prezentacjami i danymi,

•               raportowanie,

•               nadzór i organizacja udziału stowarzyszenia w ważnych z punktu widzenia organizacji wydarzeniach,

•               nadzór nad stroną internetową – aktualizacją treści i grafiką, aktualnościami, działaniami w zakresie pozycjonowania strony,

•               współplanowanie oraz realizacja działań marketingowych w Internecie i mediach społecznościowych,

•               uczestnictwo w spotkaniach projektowych,

•               współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie marketingu oraz ogólna dbałość o dobry wizerunek biura i firmy.

Wymagania:

•               dobra znajomość języka angielskiego – wymóg konieczny,

•               bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word, Power Point) oraz programów Adobe (np. Photoshop, Premiere Pro), a także programów analitycznych Google Ads.

•               praktyczna znajomość zagadnień marketingu internetowego mix (znajomość marketingu sportu mile widziana),

•               znajomość technik oraz narzędzi marketingowych,

•               umiejętność tworzenia ofert handlowych/sponsoringowych,

•               umiejętność podnoszenia wizerunku marki, a także tworzenia i kreowania marki od podstaw,

•               umiejętność zarządzania zespołem,

•               sumienność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, solidność,

kreatywność,

•               dokładność, skrupulatność,

•               umiejętności analityczne,

•               doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,

•               mile widziane doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień sportu (Certyfikat Managera Sportu).

Oferujemy:

•               praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

•               umowa o pracę,

•               miła atmosfera, młody zespół,

•               preferowana dyspozycyjność od zaraz.

2. Specjalista ds. marketingu i promocji

Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie:

•               pozyskiwanie i podtrzymywanie relacji z partnerami/sponsorami,

•               prowadzenie projektów z obszaru marketingu,

•               przygotowywanie prezentacji i danych,

•               raportowanie,

•               organizacja udziału stowarzyszenia w ważnych z punktu widzenia organizacji wydarzeniach,

•               zarządzanie stroną internetową – aktualizacja treści i grafiki, przygotowywanie aktualności, działania w zakresie pozycjonowania strony, planowanie oraz realizacja działań marketingowych w Internecie i mediach społecznościowych,

•               uczestnictwo w spotkaniach projektowych,

•               współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie marketingu oraz ogólna dbałość o dobry wizerunek biura i firmy.

Wymagania:

•               dobra znajomość języka angielskiego – wymóg konieczny,

•               bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word, Power Point) oraz programów Adobe (np. Photoshop, Premiere Pro), a także programów analitycznych Google Ads praktyczna znajomość zagadnień marketingu internetowego mix,

•               znajomość technik oraz narzędzi marketingowych,

•               umiejętność tworzenia ofert handlowych/sponsoringowych,

•               umiejętność podnoszenia wizerunku marki, a także tworzenia i kreowania marki od podstaw,

•               sumienność, dobra organizacja czasu pracy, solidność,

•               kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,

•               dokładność, skrupulatność,

•               umiejętności analityczne,

•               doświadczenie na podobnym stanowisku,

•               mile widziane doświadczenie w zakresie sportu.

Oferujemy:

•               praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

•               umowa o pracę,

•               miła atmosfera, młody zespół,

•               preferowana dyspozycyjność od zaraz.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji wraz z oczekiwaniami finansowymina adres: m.zawadzka@paralympic.org.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2, 00-216 Warszawatel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl

2.    Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte np. w liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.    Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO  (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.

5.    Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.

6.    W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany w pkt 1 adres mailowy Administratora.

7.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, serwis oprogramowania) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.    Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany w pkt 1 lub listownie na adres siedziby Administratora.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”