Aktualności

Osoba z niepełnosprawnością w pracy – konkurs fotograficzny z nagrodami!

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Pracujesz i chcesz podzielić się z innymi Twoją historią? Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Fundacji Grupy PKP. A skoro konkurs to są też nagrody – finansowe!

 

 Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego osobę z niepełnosprawnością w pracy. Celem konkursu jest propagowanie idei równości, zgodnie z przekonaniem Fundacji Grupy PKP, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy.

Poniżej wszelkie istotne informacje dla potencjalnych uczestników.

TERMIN KONKURSU
Fotografie do konkursu można zgłaszać do 25 kwietnia 2018 roku. Jeden uczestnik może zgłosić 3 fotografie.

Laureatów Konkursu do dnia 30 kwietnia 2018 roku wyłoni jury w składzie:

  1. Jolanta Rycerska – Prezes Związku Fotografików 2. Michał Tarcha – Dyrektor Zarządzający w Fundacji Grupy PKP 3. Elżbieta Dzikowska – krytyk sztuki, fotograf i podróżnik 4. Magdalena Kruszewska – współpracująca z Fundacją Grupy PKP przy projekcie Widzialnipełnosprawni.pl, osoba z niepełnosprawnością.

NAGRODY
Nagroda główna to 3000 zł netto, przewidziano też dwie nagrody dodatkowe dla wyróżnionych prac, po 1000 zł netto.

PREZENTACJA NAJLEPSZYCH PRAC
Najlepsze zdjęcia zaprezentowane zostaną  na nośnikach wielkoformatowych w Warszawie oraz na wystawie przenośnej na wybranych dworcach PKP Premium w całej Polsce.

Prace wraz z podpisanym skanem formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres: konkurs@widzialnipelnosprawni.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:

www.widzialnipelnosprawni.pl

Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG o wymiarze nie mniejszym niż A4, 300 DPI.