STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe 122/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe 122/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 04.12.2020 r. do 18.12.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 122/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jacek Szczygieł Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 04-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Jan Sztobryn Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 04-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Mental Play Bartłomiej Ostasz Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 15-17.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Mateusz Świerk Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 04-18.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.