STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 36/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 36/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajem obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 36/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1CS TWINS Mikołaj Tusiński  Usługa hotelowa  20-25.03.2022Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.