STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert- zapytanie 184/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert- zapytanie 184/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową oraz gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 184/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Orbis S.A.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

07-09.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022.

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Oferty odrzucone:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Wawel Queen

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

07-09.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022.

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 48,6 pkt
2 HITI sp. Z o.o. Koszt oferty 87,5 pkt
3 Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC Oferta nie spełnia wymogów formalnych