STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 32/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 32/2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 12.02.2021 r. do 21.02.2021,

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 34/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów sportowych

12-21.02.2021r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.