STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 31/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 31/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów oraz psychologów prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo- aktywizujących w terminach:
10-21.02.2021 r. oraz 14-27.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 31/2021 z dnia 01.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Renata Klekotko Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 10-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Radosław Emilian Kokolus Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
3 Fizjoswim Wojciech Seidel Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

14-27.02.2021

 

Koszt oferty 100,00 pkt
4 Top Sport Marcin Cieślik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
5 Aneta Lubczyńska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
6 Karol Rucikowski Prowadzenie zajęć przez psychologa Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.