STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 27/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 27/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 4-7.02.2021 r., 5-7.02.2021 r., 12-14.02.2021 r., 19-21.02.2021 r. oraz 26-28.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 27/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Janusz Kozak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 4-7.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Edwin Wierzbicki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
3 Michał Słomiński Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
4 Marian Kosider Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
5 Michał Spychała Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
6 Stefan Makowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-14.02.2021
19-21.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
7 Jerzy Studziński Prowadzenie zajęć przez psychologa 5-7.02.2021
12-14.02.2021
19-21.02.2021
26-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
8 Grzegorz Pluta Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 5-7.02.2021
12-14.02.2021
19-21.02.2021
26-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
9 Robert Andrzejuk Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 5-7.02.2021
26-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.