STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Akademicki Sport Integracyjny
Aktualności

Akademicki Sport Integracyjny

W dniach 27-29 kwietnia odbędą się na Uniwersytecie Rzeszowskim integracyjne zawody lekkoatletyczne, które zostały poprzedzone specjalistycznymi badaniami. Razem z naszym mistrzem, Rafałem Wilkiem, serdecznie zapraszamy!

Akademicki Sport Integracyjny to trzydniowy projekt badawczo-dydaktyczny w ramach eventu rekreacyjno-sportowego.

CEL PROJEKTU

Akademicki Sport Integracyjny ma na celu integrację środowiskową, przełamywanie barier życiowych i włączenie Uniwersytetu Rzeszowskiego do kręgu nowatorskich jednostek inspirujących do alternatywnych sposobów aktywizacji społecznej.

RYWALIZACJA SPORTOWA

W ramach integracyjnej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i kolarstwie ręcznym zmierzą się pełnosprawni i niepełnosprawni oraz zagrożeni wykluczeniem społecznym zawodnicy z całego kraju.

WYKŁADY

W ramach projektu pt. Akademicki Sport Integracyjny zostaną przeprowadzone wykłady nt. organizacji treningu sportowego, uwarunkowań wyniku sportowego, diagnostyki zdolności poznawczych i przygotowania wydolnościowego zawodników.

BADANIA NAUKOWE W SPORCIE

W nowoczesnych laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego Ośrodka Badań Innowacyjnych w Sporcie wykonane zostaną specjalistyczne testy diagnostyczne wybranych parametrów motorycznych i zdolności poznawczych uczestników projektu.

Program Akademickiego Sportu Integracyjnego

27-29.04.2022 r

DZIEŃ I – 27.04.2022 r Akademicki Sport Integracyjny  ,,Sport jest jeden”

9.00-10.45        Rejestracja uczestników.

11.00-11.30      Otwarcie Akademickiego Sportu Integracyjnego.

11.30-12.30      Prelekcja nt. Organizacja treningu lekkoatletycznego na różnych poziomach
                         zaawansowania sportowego.             

12.30-13.00      Przerwa kawowa.

13.00-14.00      Prelekcja nt. Uwarunkowania wyniku sportowego w sprincie lekkoatletycznym.         

14.00-15.00      Przerwa obiadowa.

15.00-15.30      Warsztaty szkoleniowo-poglądowe i prelekcja nt.  Diagnostyka zdolności poznawczy w sporcie.

15.30-16.00      Warsztaty szkoleniowo-poglądowe i prelekcja nt.  Diagnostyka przygotowania
                         wydolnościowego w kolarstwie ręcznym.    

16.00-16.30      Panel dyskusyjny.  

16.30-19.00      bieg par (na dochodzenie) w kolarstwie ręcznym na 1000 m.,

diagnoza wydolności krążeniowo- oddechowej,

diagnoza zdolności psychomotorycznych,

diagnoza funkcjonalności włókien mięśniowych,

zawody w wieloboju lekkoatletycznym,

zawody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (x-box).

20.00               Kolacja.    

DZIEŃ II- 28.04.2022 r  Akademicki Sport Integracyjny ,,Razem po medal”

9.00-14.00        diagnoza wydolności krążeniowo- oddechowej,

diagnoza funkcjonalności włókien mięśniowych,                  

warsztaty szkoleniowe dyscypliny sportu olimpijskiego,

zawody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (x-box),

Frame Running,

zawody w wieloboju lekkoatletycznym.

14.00-15.00      Przerwa obiadowa.

15.00-18.00      Zawody par w kolarstwie (zwift).

19.00                Uroczysta kolacja integracyjna.

                        Prelekcja nt. Sport osób z niepełnosprawnością w Polsce,

Prelekcja nt. Promocja sportu w KU AZS UR,

Prelekcja pt. Alternatywne działania rekreacyjno-sportowe BON,

Rozdanie nagród za rywalizację sportową.     

DZIEŃ III – 29.04.2022 r Akademicki Sport Integracyjny ,,Nauka poprzez zabawę”

 9.00-14.00       Zawody par w kolarstwie (zwift),

                         zawody w wieloboju lekkoatletycznym,

                         gry i zabawy integracyjne,

                         pokaz i trening pięściarski,

                         warsztaty szkoleniowe nt. Asystent osoby niepełnosprawnej,

                         warsztaty szkoleniowe dyscypliny sportu olimpijskiego,

                         diagnoza zdolności psychomotorycznych,

14.00-15.00      Przerwa obiadowa.

15.00-16.00      Prelekcja nt. Aktywność fizyczna jako proces wspomagający reintegrację zagrożonych wykluczeniem społecznym.

16.00-16.30      Prelekcja nt. Działalność sportowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

16.30               Zakończenie Akademickiego Sportu Integracyjnego, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród dla uczestników.