STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 35/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 35/2018

Warszawa, 27.04.2018 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologa/pedagoga prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 29.04.2018 r. do 06.05.2018 r.

w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie nr 35/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  1. Prowadzenia przez trenera/instruktora bocci warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin łącznie w okresie 29.04-06.05.2018 r.,
  2. Katarzyna Urbańska, P. Michał Borne, P. Julia Augustyniak, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  3. Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć w liczbie min. 56 godzin łącznie w okresie 29.04-06.05.2018 r.,
  4. Mariola Połczyńska, P. Patryk Ratajczak,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 56 godzin łącznie w okresie 29.04-06.05.2018 r.

Promindset Karolina Chlebosz.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Promindset Karolina Chlebosz Usługi psychologa/pedagoga w liczbie min. 56 h 29.04-06.05.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Patryk Ratajczak Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 56 h 29.04-06.05.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez trenera bocci warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 h 29.04-06.05.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Michał Borne Prowadzenie przez trenera bocci warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 h 29.04-06.05.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Julia Augustyniak Prowadzenie przez trenera bocci warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 h 29.04-06.05.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Mariola Połczyńska Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 56 h 29.04-06.05.2018 r. Cena 100 pkt.