STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 34/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 34/2018

Warszawa, 27.04.2018 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną oraz dostępu do obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 29.04-06.05.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wielspin Sp. z o.o.,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wielspin sp. z o.o. Usługa hotelarska, gastronomiczna i dostępu do obiektów sportowych 29.04-06.05.2018 r. Całkowity koszt oferty 100%