STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 27/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 27/2018

Warszawa, 19.03.2018 r.

 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu pn.  „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

  1. Postępowanie z dnia 9 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Biuro Audytu Anna Ziembicka Cena 100%