STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 22/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 22/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowych w dniach 14.03-24.03.2018 r.
w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 6 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu „weekendowego” w terminie 14.03-24.03.2018 r.

P.P.U.H „Tassak” s.c.,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 P.P.U.H „Tassak” s.c. 14.03-24.03.2018 r. Cena 100%