Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 17/2018

Warszawa, 19.02.2018 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

  1. Postępowanie z dnia 9 lutego 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Klubben Polska Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Klubben Polska Sp. z o.o. Cena 100%