STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.10.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 10-14.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rado, Zdzisław Rado

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rado, Zdzisław Rado Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 10-14.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt