STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.09.2018 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 13.09.2018 r. do 15.09.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.09.2018 r. do 25.09.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 03.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

Barbara Hohensee

Mieczysław Nowak

 

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Usługi Psychologiczne i Szkolenia PSYCHO-POSITIVE Michał Winnicki Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13-15.09.2018 r. Cena 0,00 pkt Stawka przekracza możliwości budżetowe projektu
2 Usługi Psychologiczne i Szkolenia PSYCHO-POSITIVE Michał Winnicki Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 15-25.09.2018 r. Cena 0,00 zł Stawka przekracza możliwości budżetowe projektu
3 Barbara Hohensee Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13-15.09.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Barbara Hohensee Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 15-25.09.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Mieczysław Nowak Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13-15.09.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Mieczysław Nowak Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 15-25.09.2018 r. Cena 100,00 pkt