STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.09.2018  r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12-19.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 03.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Stary Dom Mariola Samluk

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Stary Dom Mariola Samluk Usługa hotelowa oraz gastronomiczna 12-19.09.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt