STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 65/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 65/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz transportu zbiorowego podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 07.03.2021 r. do 20.03.2021 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

  1. Postępowanie nr 65/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.usługa hotelowa usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych transport07-20.03.2021Koszt oferty100,00 pkt.
2Hotel Best Inn*** Restauracjausługa hotelowa usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych transport07-20.03.2021Koszt oferty55,25 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.