Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 14.08.2018 r. do 16.08.2018 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 16.08.2018 r. do 26.08.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 02.08.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wielspin Sp. z  o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wielspin Sp. z  o.o. Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 14.08-26.08.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt