STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 10.08.2018 r. do 12.08.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12.08.2018 r. do 20.08.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

 1. Postępowanie z dnia 30.07.2018 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:Tomasz Woźny

  Krzysztof Wojtaszek

  Aleksandra Wojtaszek

  Aneta Rękas-Woźna

  Usługi z zakresu logopedii, psychologii i edukacji Elżbieta Fronckiewicz-Nowak

  Masaż leczniczy Alicja Mucharska

  Małgorzata Szulfer

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tomasz Woźny Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Tomasz Woźny Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Krzysztof Wojtaszek Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Krzysztof Wojtaszek Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Aleksandra Wojtaszek Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Aleksandra Wojtaszek Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Aneta Rękas-Woźna Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
8 Aneta Rękas-Woźna Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
9 Masaż leczniczy Alicja Mucharska Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
10 Masaż leczniczy Alicja Mucharska Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
11 Małgorzata Szulfer Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
12 Małgorzata Szulfer Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
13 Usługi z zakresu logopedii, psychologii i edukacji Elżbieta Fronckiewicz-Nowak Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 10.08-12.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
14 Usługi z zakresu logopedii, psychologii i edukacji Elżbieta Fronckiewicz-Nowak Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 12.08-22.08.2018 r. Cena 100,00 pkt