Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów Boccia lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 28.08.2018 r. do 12.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 12.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Michalina Kasprowiak Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 120 godzin 28.08.-12.09.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Joanna Sawicz Prowadzenie przez trenera/instruktora Boccia lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 120 godzin 28.08.-12.09.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Psycholog Psychoterapeuta Szymon Otulakowski Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 120 godzin 28.08.-12.09.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Mieczysław Nowak Prowadzenie przez trenera/instruktora Boccia lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 120 godzin 28.08.-12.09.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.