STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 4 maja 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
w Elblągu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
w Żaganiu:
Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
w Rzeszowie:
nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie;
w Staszowie:
nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu
Cena 100%
2 Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu Cena 100%