STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.09.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”

 

  1. Postępowanie nr 93/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi usługa wstępu do obiektów sportowych 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie usługa wstępu do obiektów sportowych 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt
3 MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. usługa wstępu do obiektów sportowych 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.